Home About Browse Search
Svenska


Andén, Kajsa, 2022. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
142MB

Abstract

Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra
till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom
Agenda 2030.
Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet
förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess
rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och
varierade rum för rekreation i Helsingborg. Särskild vikt har lagts
vid att förstå platsen både i dagens och gårdagens kontext och sen
applicera kunskapen vid gestaltningen.
Arbetet resulterar i ett gestaltningsförslag för tre platser längs
ett stråk med ny kodning. Gestaltningen av platserna utgår från
platsspecifika rekreations- och naturvärden. För att öka läsbarheten
och det immateriella värdet i den urbana grönskan togs även
naturpedagogiska inslag in i gestaltningen.

,

This thesis is based on the concept of designed living environments
and the question of how our everyday landscape can contribute to
increased health and well-being, one of the 17 global goals within
Agenda 2030.
Through site visits, literature studies, sketching and an open
mind-set, an existing green space (stråk) is examined to see its
recreational potential and how these can be developed into public
and varied spaces for recreation in an urban everyday landscape.
Special emphasis has been placed on understanding the site in both
the context of today and yesterday.
The work results in a design proposal for three sites along a trail
with new coding. The design of the sites is based on site-specific
recreation and nature values. In order to increase the readability and
intangible value of the urban greenery, nature pedagogical elements
were also included in the design.

Main title:Lövskogsleden
Subtitle:ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön
Authors:Andén, Kajsa
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Kylin, Maria and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rekreativa stråk, urban natur, gestaltad livsmiljö, rekreation, viderkvickelse, landborgen, urban skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2022 10:11
Metadata Last Modified:30 Apr 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics