Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Henrik, 2005. Effektivare traktordemonstrationer : femtio lantbruksföretag svarar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
200kB

Abstract

The background to this paper is the fact that many products are demonstrated to show the consumer value of the product. This is generally the fact when it comes to agricultural products, such as tractors. The growing number of models makes this even more import for the retailer to perform a demonstration that really catches the interest of a prospect customer.
One problem is that these demonstrations are expensive and many small retailers have difficulties to afford demonstrations of every model.
Together with Åhmans Traktorcentrum AB a market investigation was conducted. The company has its primary sales area in the region of Östergötland and north part of Småland. Åhmans Traktorcentrum AB is a John Deere dealer. The owner of the company is Leif Åhman together with Claes-Göran Åhman and employs 25 employees. Leif Åhman and his son Magnus have been my contact at the company. During the season of 2004 the company launched a heavy campaign to demonstrate the whole product program of John Deere tractors in Europe. The purpose of this demonstration was to conduct a market survey.
Åhmans Traktorcentrum AB had the intention to get feed-back from the experience of summer 2004. In particular the interest was in what manager of agricultural companies based their decisions on.
Before I started my investigation all questions and experience of 2004 were discussed together with Leif and Magnus Åhman. We tried to formulate relevant questions.
50 agricultural companies were interviewed over the telephone and by doing it this way the frequency of answer could be kept at a high level. Another advantage was that I could discuss the answer and a clear picture of the answer.
With the help of this inquiry it was possible to produce a document that could tell what each farmer valued and thought was important to him and his company.
Hopefully the result of this paper will help retailer to make their demonstrations a better tool to increase sales and do a more efficient demonstration of available products.
Results from the research are to have more efficient tractor demonstrations to each prospects.

,

Bakgrunden är att det är mycket vanligt att de produkter som skall säljas demonstreras och speciellt gäller detta vid en traktorförsäljning. Många olika typer och varianter har tillämpats. Med fler fabrikat och ett ökat antal traktor modeller har detta blivit allt mer viktigt för de återförsäljare som saluför produkterna på marknaden.
Men traktordemonstrationerna har också blivit höga kostnader för säljföretagen, många mindre säljföretag har svårt att hålla demonstration på varje enskild modell.
I samarbete med Åhmans traktorcentrum AB, med försäljningsområdet i Östergötland och nordöstra Småland har en marknadsundersökning genomförts. Företaget är auktoriserad återförsäljare för John Deere. och har 25 anställda. Det ägs av Leif Åhman och Claes-Göran Åhman. Leif Åhman och Magnus Åhman är mina kontaktpersoner på Åhmans traktorcentrum AB. Säsongen 2004 satsade företaget på en mycket omfattande traktordemonstration. Syftet var att en marknadsundersökning skulle genomföras.
Från Åhmans traktorcentrum AB fanns det intresse för att undersökningen skulle uppfölja satsningen 2004 och beröra traktordemonstrationer så att företaget kunde få inblick i hur beslutfattarna i lantbruksföretag tycker/tänker och agerar.
Innan arbetet med undersökningen startade diskuterade jag med Leif och Magnus om deras satsning 2004 samt deras tidigare erfarenheter. Även frågornas formulering diskuterades och på så sätt kunde jag vara mer förberedd samt ställa mer relevanta frågor.
Jag intervjuade femtio lantbruksföretag och eftersom jag valde den metoden blev min svarsfrekvens hög. Telefonintervjuerna gjorde även att jag lättare kunde diskutera frågorna och få tydliga svar från lantbruksföretagen.
Tack vare svaren jag fick kunde ett dokument framställas och sparas, med hjälp av detta kan man urskilja ur varje enskild fråga se hur lantbruksföretagen har tänkt/tyckt och agerat vid traktor demonstrationer, traktorköp och traktorbyte.
Med dessa data som grund kan Åhmans traktorcentrum AB lättare välja strategier som leder till effektiviserade framtida traktor demonstrationer och försäljning.
Resultatet av undersökningen är att traktordemonstrationer kan effektiviseras genom att anpassa dem till respektive målgrupp.

Main title:Effektivare traktordemonstrationer
Subtitle:femtio lantbruksföretag svarar
Authors:Hermansson, Henrik
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:26
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jordbruksmaskiner, intervjuer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7393
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7393
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:41
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics