Home About Browse Search
Svenska


Tordai, Frida, 2007. Villa Berg : gestaltningsförslag inspirerat av funktionalismen. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

The functionalism started in southern Europe after world war one and got its breakthrough
in Sweden with the Stockholm Exhibition in 1930. Poverty caused many people living in
overcrowded conditions which the functionalists wanted to change by using less expensive
materials and giving healthier living conditions to the people. The industrialization brought
new materials and working methods which made this possible. The Swedish functional style
is recognised by its light plaster facing and nearly horizontal roofs.
Also the garden design of that time was influenced by the functionalistic ideas. The garden
was now introduced as a pleasure garden for not only the rich but for everyone. The form of
the garden should be designed with the function in mind and not the opposite as it was
before. The garden should be designed with the surrounding landscape in mind, more native
plants were used.
Villa Berg, located in Tyresö south of Stockholm, is a house inspired by the ideas of the
Swedish functionalism. In true functional style a functional plan was produce in cooperation
with the family who lives in the house. The functional plan has been the starting point and
foundation for the design of the garden that now have a fastidious and modern feeling.

,

Funktionalismen uppstod på kontinenten efter första världskriget och fick sitt stora
genombrott i Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1930. Fattigdomen var stor
under denna tid vilket ledde till bl.a. trångboddhet vilket funktionalisterna ville förändra.
Industrialiseringen som dragit genom Europa förde med sig nya material och arbetssätt som
funktionalisterna utnyttjade i sin strävan att erbjuda ett hälsosammare och billigare boende åt
människorna i framförallt storstäderna. ”Funkisen” blev ett begrepp och kännetecknades i
arkitekturen av ljusputsade fasader, geometriska former och flacka tak.
Även trädgårdskonsten påverkades av funktionalisternas ideal, trädgården som rum att vistas
i blev till för allmänheten och inte bara för de rika. Nytt var att trädgårdens form skulle styras
av vilken funktion trädgården skulle ha och inte som tidigare då formen ofta styrde
funktionen. Trädgårdarna anpassades också till landskapet mer än de gjorts tidigare och det
blev populärt att använda ett mer inhemskt växtmaterial.
Villa Berg i Tyresö söder om Stockholm är ett funkisinspirerat hus byggt 2003-2004. I sann
funkisanda har en funktionsplan, framtagen tillsammans med fastighetsägarna familjen Berg,
fått ligga till grund för ett gestaltningsförslag till Villa Bergs trädgård. Med funktionsplanen
som stomme har Villa Berg fått en trädgård med rena enkla linjer och ett växtmaterial som
känns modernt men som ändå har kopplingar till funktionalismen.

Main title:Villa Berg
Subtitle:gestaltningsförslag inspirerat av funktionalismen
Authors:Tordai, Frida
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:4
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Villa Berg, trädgård, funktionalismen, funktionalism, funkis, Swedish functionalism, trädgårdskonst, Sven A Hermelin, Ulla Bodorff, Per Friberg, Gunnar Martinsson, Ulla Molin, gestaltningsförslag, funktionsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 07:16
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 07:16

Repository Staff Only: item control page