Home About Browse Search
Svenska


Tagesson, Karin, 2024. Hur påverkar dofter vår platsuppfattning? : en litteraturstudie om relationen mellan doft och platsuppfattning med fokus på välbefinnande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Platsupplevelser sträcker sig längre än till de visuella intrycken eftersom vi människor upplever våra
omgivningar genom våra samtliga sinnen, däribland luktsinnet. Dofter har stor betydelse för vårt
välbefinnande, för hur platser uppfattas och för hur vi interagerar med miljöer. Föreliggande uppsats
har till syfte att undersöka relationen mellan doftlandskap och platsupplevelse med fokus på
betydelsen av dessa aspekter för välbefinnande. Den metod som utgjort grunden för uppsatsen är en
litteraturanalys som gav ett material bestående av tio vetenskapliga artiklar som legat till grund för
tematisk analys. Denna analys resulterade i fem teman: Multisensoriska platsupplevelser, Känslor,
Minnen, Platsidentitet och Kulturella förutsättningar. De slutsatser som kan dras av den
litteraturanalys som gjorts är att dofter har betydelse för vår platsuppfattning, att relationen mellan
plats och doft kan bidra till ökat välbefinnande och att det är möjligt att inom landskapsarkitektur
använda sådan kunskap för att skapa hälsofrämjande miljöer.

,

Experience of places extend beyond visual impressions since we, as humans, perceive our
surroundings through all our senses, including the sense of smell. Smells play a significant role in
well-being, how places are perceived, and how we interact with environments around us. The
purpose of this essay is to examine the relationship between smellscapes and place experiences with
a focus on the significance of these aspects for well-being. The method that formed the basis for the
essay is a literature review that gave a collection of ten scientific articles used in a thematic analysis.
This analysis resulted in five themes: Multisensory Place Experiences, Emotions, Memories, Place
Identity, and Cultural Conditions. The conclusions drawn from the literature review indicate that
smells influence our perception of place, that the relationship between place and scent can contribute
to increased well-being, and that it is possible to use such knowledge within landscape architecture
to create health-promoting environments.

Main title:Hur påverkar dofter vår platsuppfattning?
Subtitle:en litteraturstudie om relationen mellan doft och platsuppfattning med fokus på välbefinnande
Authors:Tagesson, Karin
Supervisor:Fridell, Linnéa
Examiner:Chojnowski, Kamil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:doftlandskap, landskapsarkitektur, sinnesintryck, tematisk analys, platsupplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19978
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:26
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics