Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Kajsa, 2017. Undgår Göteborg att bli det nya Venedig? : klimatanpassning för översvämningar: exempel Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
53MB

Abstract

Det förändrade klimatet – med höjda havsnivåer och ökad nederbörd – förväntas öka risken för översvämningar. Samtidigt ökar sårbarheten då andelen människor i kustnära lägen fortsätter att stiga. Göteborg, med sitt utsatta läge vid vattnet, är en av de svenska kommunerna som står inför denna utmaning; att anpassa staden för klimatets effekter. I uppsatsen undersöks hur Göteborg arbetar med frågan, i syfte att få en förståelse för hur klimatanpassning för översvämningar kan hanteras på kommunal nivå.

Genom en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar, myndighetsdokument och andra relevanta källor har tillgängliga strategier och metoder för klimatanpassning sammanställts. Vidare, genom en undersökning av Göteborgs policy- och plandokument, ges en bild av stadens klimatanpassningsarbete. Till sist diskuteras – utifrån en jämförelse av stadens arbete och tillgängliga klimatanpassningsmetoder – vilka strategier Göteborg arbetar utifrån samt vilka staden skulle kunna komplettera med för att vara bättre rustad för översvämningar.

Slutsatsen är att Göteborg arbetar utifrån strategierna försvara, ackommodera, retirera och attackera i sitt mer kortsiktiga klimatanpassningsarbete, medan de långsiktigt arbetar utifrån försvarsstrategin. Som komplement till detta skulle staden eventuellt kunna arbeta utifrån strategin retirera. Dock går det inte att, utifrån resultatet i denna studie, slå fast om detta skulle göra staden bättre rustad för översvämningar, men det skulle däremot föra Göteborg närmare sin vision om en grön och hållbar stad.

,

The changing climate – with rising sea levels and increasing precipitation – is expected to increase the risk of floods. At the same time, the overall vulnerability increases as the population in coastal areas continues to rise. Gothenburg, with its exposed location by the waterside, is one of the Swedish municipalities that are facing this challenge; to adapt the city to the effects of climate change. This paper examines how Gothenburg works with the question, in order to gain an understanding of how adaptation to floods could be handled at the municipal level.

Through a literature study of scientific articles, government documents and other relevant sources, available strategies and methods for climate adaptation have been compiled. Furthermore, through an examination of Gothenburg’s policy and plan documents, the city's adaptation work is presented. Finally – based on a comparison of the city's work and the available adaptation methods – a discussion is held about which strategies Gothenburg is working with, as well as which they could complement with to be better prepared against flooding.

The conclusion is that Gothenburg, in there more short-term adaptation, base their work on the strategies defend, accommodate, retreat and attack. While they in there long-term work only plan to use the defend strategy. As a complement for this they could possibly go with a retreat strategy. However, it cannot be determined – based on the results in this study – whether this would make the city better equipped for floods. But, on the other hand, it would bring Gothenburg closer to its vision of a green and sustainable city.

Main title:Undgår Göteborg att bli det nya Venedig?
Subtitle:klimatanpassning för översvämningar: exempel Göteborg
Authors:Olsson, Kajsa
Supervisor:Anders, Larsson
Examiner:Sarap, Tiina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimatanpassning, översvämning, strategier, försvara, ackommodera, retirera, attackera, Göteborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6658
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 12:41
Metadata Last Modified:23 Aug 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics