Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Christian and Sandsjö, Carl, 2017. Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen : ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Inbäddat i ett villaområde väster om Mariestads centrala delar ligger den japanska lärkskogen. Den omfattar ungefär 1 ha och ägs av Mariestads kommun. Platsens vegetation började planteras år 2007 och består huvudsakligen av japanska lärkträd som tillsammans med annan vegetation av japanskt ursprung bildar ett skogsbestånd. Den japanska lärkskogen har en rik artvariation, som har planterats i olika artsammansättningar vilket idag ger skogen något olika uttryck och beståndskaraktärer.

Den japanska lärkskogen utgör en del av ett större projekt vid namn världsparken, vars syfte var att berika Mariestad med olika parkmiljöer utformade att efterlikna skogssystem från världens tempererade zoner. Projektet har emellertid lagts på is, vilket resulterat i att den Japanska lärkskogen är väldigt eftersatt i sin skötsel och utveckling. Befintliga träd står för tätt i förhållande till eftersträvad utveckling och fältskiktet är till stora delar högvuxet och svårframkomligt.
Lämnas beståndet i sitt befintliga skick hotas det av förslumning och i förlängningen av degeneration och avveckling. Den Japanska lärkskogens befinner sig därför i ett kritiskt tillstånd där skötsel och utvecklingsplaner bör upprättas för att ge plats åt underliggande skikt och för att kunna framhäva olika beståndskaraktärer.

Syftet med arbetet är att undersöka vilket skick skogens växtmaterial befinner sig i samt hur dess förutsättningar kan förbättras. Syftet är även att utveckla den upplevelsemässiga och rekreativa potentialen i den Japanska lärkskogen genom styrande skötsel, samt hur man kan arbeta för att utveckla skogen utan att den går miste om sin japanska identitet. Avsikten är att man vid kommande skötsel och utvecklingsåtgärder ska kunna efterfölja de uppsatta målbilderna som beskrivs för den Japanska lärkskogen i detta arbete.

Main title:Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen
Subtitle:ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad
Authors:Larsson, Christian and Sandsjö, Carl
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Tätortsnära, Skog, Skötsel, Rekreation, Japan, Mariestad, Bestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6590
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2017 08:40
Metadata Last Modified:13 Jul 2017 08:40

Repository Staff Only: item control page