Home About Browse Search
Svenska


Roman, Tommy, 2014. Ett sökande efter det material som försvann : en praktiknära undersökning över byggmaterials potential att återanvändas & återvinnas inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
80MB

Abstract

Landskapsarkitekten kan bli en ännu viktigare
aktör när det gäller att kontrollera materialflöden
i samband med olika projekt. Material utvinns, bearbetas, distribueras, används och förbrukas i en allt större omfattning och hastighet vilket har lett till störningar på såväl lokal som global nivå. I denna studie har landskapsarkitektens roll och verksamhet med avseende på hållbarhet undersökts utifrån återanvändning och återvinning
av byggmaterial.

Studien är ett försök att problematisera begreppen återanvändning och återvinning av byggmaterial när de aktualiseras inom landskapsarkitekturens verksamhetsfält. I
examensarbetet presenteras åtta fallstudier vilka bygger på intervjuer som gjorts med praktiserande landskapsarkitekter och andra aktörer inom anläggningsbranschen. Studien
har i första hand varit inriktad mot projekt där det funnits en uttalad intention att återanvända och återvinna byggmaterial. Fokus har legat på att försöka dokumentera vilka möjligheter som finns för att på sikt nå ett mer resurseffektivt och miljömässigt hållbart samhälle. Analysen
av fallstudierna fungerar som underlag för att försöka ge ett aktuellt och praktiknära perspektiv på hur professionen arbetar med hållbarhetsfrågor men också för att visa på den problematik och de möjligheter som finns. Resultaten av
denna analys är först och främst tänkt att fungera som diskussionsunderlag för hur hållbarhet i framtiden kan få en mer central plats i gestaltningsprocessen.

De har även resulterat i några konkreta förslag på hur landskapsarkitekten på ett mer medvetet sätt kan diskutera och arbeta med återanvändning och återvinning i sin
yrkesutövning.

,

The landscape architect has a significant share in the material flows where materials are extracted, processed, distributed, used and consumed in an ever-increasing rate and magnitude. This has caused disturbance on the global and local scale.

This thesis set out to explore the relationship between the landscape architect and sustainability, through the lens of salvaged building materials. The focus has been to examine the subject as a conceivable potential to reach a more resource efficient and environmentally sustainable building process.

The thesis is an attempt to problematize the concept of salvaged building materials within the field of landscape architecture. Its has been examined through 8 case studies with practisedbased landscape architects and other landscape
practitioners, in projects where salvaged materials have been an articulated criteria. The collected knowledge base from the case studies has functioned as an entrance to a practisebased perspective how the landscape profession
operate in questions concerning the subject today. Further, it has been an opportunity to examine the complexity of problems and the potential that lies within it. The thesis primarily intention is to stress a basis of discussion how
the subject may the expressed within the field of landscape architecture. In addition, it has resulted in some practice-based examples how the profession in a more conscious way might reflect upon, and work with salvaged building materials in the future.

Main title:Ett sökande efter det material som försvann
Subtitle:en praktiknära undersökning över byggmaterials potential att återanvändas & återvinnas inom landskapsarkitekturen
Authors:Roman, Tommy
Supervisor:Bergsjö, Ann and Bensch, Åsa
Examiner:Eriksson, Tommy and Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, byggmaterial, hållbarhet, återanvändning, återvinning, resurseffektivitet, materialflöden, fallstudier, materialval, certifieringssystem, matris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3969
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:05 Nov 2014 13:05
Metadata Last Modified:05 Nov 2014 13:05

Repository Staff Only: item control page