Home About Browse Search
Svenska


Strand, Maja, 2014. Dagsljusets gestaltande förmåga : en studie av dagsljuset och dess samverkan med vegetation i inglasade miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
55MB

Abstract

Det här examensarbetet har som syfte att undersöka dagsljusets gestaltande förmåga i inglasade miljöer. Hur det är möjligt att använda dagsljuset i samverkan med växtlighet samt färg, form och textur hos miljöns fysiska element för att påverka den rumsliga upplevelsen.
Ljus i ett rum är påtagligt närvarande, något som inte går att ta på men på samma gång kan dess strålar ibland uppfattas närmast som materia. Ljuset är variationsrikt och en avgörande förutsättning för visuell gestaltning. I det här arbetet har jag fått använda mig av synsinnet som ett mätinstrument genom att visuellt utvärdera upplevelsen och hur dagsljuset beter sig i några inglasade miljöer. I kombination med min personliga upplevelse av platsen har även kvantitativa mätningar av ljusets styrka gjorts. Mina
observationer har sedan jämförts och diskuterats för att bekräfta alternativt förkasta ett antal hypoteser om dagsljuset. Med hjälp av dessa har jag försökt visa att dagsljus påverkar den rumsliga upplevelsen och att det därmed kan ses som ett betydelsefullt medel att nyttja för att gestalta miljöer.
Mitt examensarbete bidrar till kunskap om hur det är möjligt att arbeta med dagsljus och vegetation i
inglasade miljöer. Arbetet ger en ökad förståelse för den gestaltande förmåga dagsljuset har. Dagsljuset gör det möjligt för oss att uppfatta vår omgivning och är vår mest naturliga ljuskälla.

,

A study of daylight and how it interacts with vegetation in interior gardens. This essay aims to investigate daylight and its ability to interact with vegetation in interior gardens. How It is possible to use daylight in conjunction with vegetation and also with color, shape and texture of the enviroment’s physical elements can be used to affectinfluence the spatial experience.
Light in a room is clearly present, something that you can not touch but at the same time its rays sometimes can be seen as something tangible. The light varies and is a crutial prerequisite for visual creation. In this essay, I’ve been using my sense of sight as a measuring device to visually evaluate the experience and how the daylight acts in a couple of interior gardens. In combination with my personal experience of the place I’ve also made quantitative measurements of the intensity of the light. My observations were then compared and discussed to confirm alternatively reject a number of hypotheses regarding the daylight.
Using these methods, I have tried to show that daylight affects the spatial experience therefore it can be seen as an important means to use for shaping and designing enviroments.
My essay contributes to the understanding of how it is possible to work with daylight and vegetation in
interior gardens. The work provides a greater understanding of the creative ability daylight holds. Daylight makes it possible for us to percieve our surroundings and is our most natural light source.

Main title:Dagsljusets gestaltande förmåga
Subtitle:en studie av dagsljuset och dess samverkan med vegetation i inglasade miljöer
Authors:Strand, Maja
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Sarap, Tiina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Dagsljus , ljus, ljusdesign, design, inglasad miljö, botanisk trädgård, visuell utvärdering, material, växter, rumslighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3071
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3071
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 11:28
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics