Home About Browse Search
Svenska


Habibi, Elnaz, 2021. Reningseffekten av fosfor och kväve i regnbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Flera hårdgjorda ytor och mindre vegetation i våra städer har orsakat att den naturliga infiltrationen
minskar. Hårdgjorda ytorna gör att det blir en snabb avrinning som den traditionella dagvattensystem
inte kan klara av. Detta ökar risken för översvämningar samt ger negativa effekter till miljön.
Dagvatten som leds direkt till brunnar innehåller föroreningar som förs vidare till recipienten. När det
inte blir något rening av dagvatten smutsats sjöar, vattendrag och hav av föroreningar. Detta ger dålig
vattenkvalite samt negativa effekter för växt- och djurliv men även människors hälsa. Därför är det
viktig att ta hand om dagvatten genom naturligt infiltration istället för det traditionella systemet där
dagvattnet via brunnar och ledningar leds direkt till recipienten.
Detta arbete undersöker effektiviteten hos regnbäddar för att rena näringsämnen (fosfor och kväve).
Regnbäddens funktion är att rensa föroreningar och fördröja dagvatten innan det når mottagaren. Men
reningseffektiviteten för fosfor och kväve beror på olika saker som filtermaterial och vegetation samt
om regnbädden har en vattenmättad zon.

,

Several hardened surfaces and less vegetation in our cities have caused the natural infiltration to
decrease. The hardened surfaces mean that there is a rapid drainage that the traditional stormwater
system cannot handle. This increases the risk of floods and has negative effects on the environment.
Stormwater that is led directly to wells contains pollutants that are passed on to the recipient. When
there is no purification of stormwater, lakes, streams and seas are polluted by pollution. This gives
poor water quality and negative effects on plant and animal life but also human health. Therefore, it is
important to take care of stormwater through natural infiltration instead of the traditional system
where the stormwater via wells and pipes is led directly to the recipient.
This work examines the effectiveness of rain beds for purifying nutrients (phosphorus and nitrogen).
The function of the rain bed is to clear contaminants and delay stormwater before it reaches the
receiver. But the purification efficiency for phosphorus and nitrogen depends on various things such
as filter material and vegetation and whether the rain bed has a water-saturated zone.

Main title:Reningseffekten av fosfor och kväve i regnbäddar
Authors:Habibi, Elnaz
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Buffam, Ishi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:regnbädd, biofilter, näringsämnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2021 11:26
Metadata Last Modified:20 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics