Home About Browse Search
Svenska


Lande, Carl-Johan, 2005. EU-stöd inom fårproduktion på Öland jämfört med Småland/fastlandet. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
388kB

Abstract

The Sheep is the oldest livestock, and has been in Sweden for 4-5000 years. Thanks to that you can obtain skin, as well wool and meat. Therefore it was an important animal. Sheep production has increased, strongly lately due to the pasture support.
The purpose of this paper is to find out what kind of different EU-subsidies you can get and to compare the subsidies in Öland and the main land.
Sheeps are very good conservationist with grass, bushes and herbs, because of different grazing lands hardness and growth is it important to control the pasturage strain. A good way to regulate this is to have different enclosed pasture to switch between.
I have been studying the different EU-subsidies. The new form of subsidies were introduced the first of January 2005 and replaced among other things area based income support and most of the head age support. A subsidy has changed in order to fulfil the demand of customers instead of grants the production. The subsidies don't depend on how much you produce. I have also been looking at the different aid schemes for the environment, amount and the care condition there is. The purpose with the different pasture compensation is to maintain the cultivation landscape.
This study contains different examples of farming with sheep production. I have also been calculating on the farms without sheeps.
In the result you can see that it is more profitable in spite of the fact that the subsidies to have sheep on Öland when you can make the most of much pastures as the "Alvaret" compared to the main land where the pastures are more limited.

,

Fåret är det äldsta husdjuret och har funnits 4-5000 år i Sverige. Tack vare att man kunde få ut både skinn, ull och kött så var det ett viktigt husdjur. Fårproduktionen har ökat kraftigt på senare år på grund av betesstöden.
Syftet med mitt arbete är att reda ut och undersöka vilka olika EU-stöd man kan få, samt att jämföra stöden på Öland och fastlandet.
Får är mycket bra som naturvårdare, på grund av att de äter både gräs, buskar och olika andra växter.
Med tanke på att olika marker har olika tålighet och tillväxt, så gäller det att ha kontroll på betestrycket. Ett bra sätt att reglera detta är att ha flera olika betesfållor att skifta mellan.
Jag har tagit upp de olika EU-stöden. Det nya gårdsstödet infördes första januari 2005, och ersätter bland annat arealersättningen och de flesta djurbidragen. Stödet skall göra så att konsumenternas efterfrågan och inte bidragen styr produktionen. Stöden är oberoende av vad och hur mycket som produceras.
Jag har också tagit upp de olika miljöersättningarna, stödbeloppen och skötselvillkoren som finns. Syftet med de olika betesersättningarna är att bevara odlingslandskapet öppet.
Denna studie omfattar olika gårdsexempel där man har fårproduktion, jag har också räknat på gårdarna utan fåren.
I slutsatsen ser man att det är mer lönsamt, med tanke på betesstöden, att ha får på Öland där man kan utnyttja mycket större betesmarker, som alvaret, jämfört med fastlandet där betesmarker är mer begränsade.

Main title:EU-stöd inom fårproduktion på Öland jämfört med Småland/fastlandet
Authors:Lande, Carl-Johan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:39
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fårproduktion, ekonomiskt stöd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 06:57
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 06:57

Repository Staff Only: item control page