Home About Browse Search
Svenska


Pustina, Joel and Pustina, Michael, 2020. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
848kB

Abstract

This study covers Stockholm, Gothenburg and Malmö and is based on the hypothesis that springs are getting drier and that this has negatively affected the vitality of street trees. The study compiles and visualizes trends in rainfall distribution over the year, based on rainfall data and also maps species and genus distribution within the street tree population for each city. The purpose is, among other things, to create a basis for discussion for the development of the cities' future street tree populations. The result consists of diagrams showing rainfall distribution for each city on a seasonal basis, with lines indicating trends for each season. The study also consists of diagrams displaying the species and genus distribution within the cities' street tree populations. The graphs relating to rainfall do not show any clear trend in rainfall distribution indicating that we are moving towards drier springs. Further studies are required to determine if there are factors that can substantiate the hypothesis on which the study is based. As the data of which the mapping of street tree populations is based on varies in terms of extent and degree of detail, the importance of extensive inventories is taken up as an important tool in future work to improve the resilience of street street populations.

,

Detta arbete behandlar Stockholm, Göteborg och Malmö och utgår från en tes om att vårarna blir torrare och att detta påverkat gatuträds vitalitet negativt. Arbetet sammanställer och visualiserar trender i nederbördsfördelning över året utifrån nederbördsdata, samt kartlägger art- och släktesfördelning inom gatuträdsbestånden för respektive stad. Syftet är bland annat att skapa underlag för diskussion för utveckling av städernas framtida gatuträdsbestånd. Resultatet utgörs av diagram som för varje stad visar nederbördsfördelningen årstidsvis, med trendriktning för respektive årstid samt diagram som beskriver art- och släktesfördelningen inom städernas gatuträdsbestånd. Diagrammen som rör nederbörd visar inte någon tydlig trend i nederbördsfördelning, som tyder på att vi går mot torrare vårar. Vidare studier krävs för att kunna avgöra om det finns faktorer som kan styrka tesen som arbetet utgår från. Då omfattningen och detaljeringsgraden varierar i underlagen för kartläggningarna av de olika städernas gatuträdsbestånd, tas bland annat vikten av utförliga inventeringar upp som ett viktigt verktyg i framtida arbete för att förbättra resiliensen hos gatuträdsbestånd.

Main title:Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer
Subtitle:en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö
Authors:Pustina, Joel and Pustina, Michael
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, gatuträd, träd, stadsmiljö, klimatförändringar, nederbörd, nederbördsfördelning, artdiversitet, resiliens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 08:52
Metadata Last Modified:12 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics