Home About Browse Search
Svenska


Gottlow, Vanja and Persson, Maria, 2020. Resiliens ur ett trädperspektiv : en kartläggning av Malmö stads trädbestånd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Träden i staden bidrar med många ekosystemtjänster som är livsviktiga. Med
klimatförändringar skapas oro över hur träden i staden kan stå emot högre
temperaturer. Denna studie grundar sig i hur klimatförändringarna påverkar
stadens trädbestånd och hur resiliens kan skapas för att bättre förbereda
trädbestånden på kommande störningar. Studien undersöker vad resiliens innebär
kopplat till träd och förvaltning av grönytor i städer. Vidare tittar vi närmre på hur
trädens förutsättningar i Malmö visar sig ur resilient perspektiv. Genom en GISvisualisering analyseras data kring trädens artdiversitet, ålder och rumslig
placering. Bakgrunden till varför det är en viktig fråga styrks i litteraturstudien
som handlar om hur klimatförändringar drabbar städer. Trädens förutsättningar
sätts på spel i en tid där klimatet blir mer extremt och innebär störningar för både
träd och människor. Samtidigt visar forskning på att just träden är en bidragande
faktor till hur vi får ner temperaturerna i våra städer.

,

The trees in the city provide many ecosystem services that are vital. With climate
change, concerns are being raised about how the trees in the city can withstand
the higher temperatures. This study is based on how climate change affects the
city's tree population and how resilience can be created to better prepare tree
resources for future disturbances. The study examines how resilience influence
the connection of trees and the management of green spaces in cities.
Furthermore, we take a closer look at how the conditions of the trees in Malmö
looks from a resilient perspective. A GIS analyzes data on tree species diversity,
age and spatial location. The reason why this is an important issue is
substantiated in the literature study which deals with how climate change affects
cities. The conditions of the trees are being jeopardized at a time when the climate
is becoming more extreme and causes disturbances for both trees and people. At
the same time, research is showing that trees are a contributing factor in how to
lower temperatures in our cities.

Main title:Resiliens ur ett trädperspektiv
Subtitle:en kartläggning av Malmö stads trädbestånd
Authors:Gottlow, Vanja and Persson, Maria
Supervisor:Svännel, Jessica
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:resilience, diversity, urban forest, heat island, climate, tree, urban, park, maintenance, urban management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2022 08:40
Metadata Last Modified:17 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics