Home About Browse Search
Svenska


Tegmar, Malin, 2015. Teorin kring bevarande av historiska trädgårdsanläggningar och hur detta appliceras på Torups slottsträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

I den här uppsatsen har jag försökt ta reda på mer om olika bevarandeteorier kring
historiska trädgårdar. Jag har valt Torups slottsträdgård som ett exempel och
reflekterar kring hur dessa teorier har och kan appliceras på en trädgård som denna.
Resultatet som jag kommit fram till grundar jag främst på litteraturstudier men även
besök på platsen. Förutom en inledning med några begreppsförklaringar har jag
delat in arbetet i fyra större delar som jag kallar Vad, Varför, Hur och För vem? Under
Vad behandlar jag frågan om vad Torups trädgård är och om hur och vem som
värderar ett kulturarv som detta? Under rubriken Varför behandlar jag historiska
trädgårdars olika värden. Hur är den tredje delen och beskriver själva arbetet med
bevarandet. Bland annat diskuteras praktiska tillvägagångssätt, teorier och även
några exempel från verkliga bevarandearbeten. Och sist men inte minst måste man
fråga sig För vem? Här tittade jag närmare på några internationella konventionen och
regionala riktlinjer som rör historiska trädgårdar, inte minst den på Torup.

,

In this paper I have tried to find out more about different conservation theories on
historic gardens. I chose the garden at Torups Castle as an example and reflected on
how these theories have been, and can be applied to a garden like this. The results
that I got are mainly based on literature studies, but also on site visits. In the
introduction I talk about the history of the place. I also define some terminology. I
have divided the work into four major sections that I call What, Why, How and For
whom? In the What I deal with question of what the garden of Torup is and how it is
valued as a cultural heritage and by whom. In the section called Why I discuss
different values a historical garden can have. How is the third section and contains
the actual work of conservation and where I look closer in practical approaches,
theories, and some examples from real life conservation work. And last but not least,
I ask the question For whom Here I look at some international convention and
regional guidelines concerning historical gardens, and in special, Torup.

Main title:Teorin kring bevarande av historiska trädgårdsanläggningar och hur detta appliceras på Torups slottsträdgård
Authors:Tegmar, Malin
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Torup, bevarande, historiska trädgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5055
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5055
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2016 14:48
Metadata Last Modified:07 Jan 2016 14:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics