Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Elsa, 2024. Generationsbaserad mångfunktion : inkludering av åldersgrupper i Tibros nya järnvägspark. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att gestalta parker för att passa olika brukargrupper är en återkommande utmaning i stadsplaneringen. Många individer med olika preferenser och önskemål ska samsas om samma yta och det är svårt att göra alla nöjda. Men lyckas det finns det mycket att vinna och parkerna kan då fungera som trevliga mötesplatser och rymma en stor variation av brukare. I Tibro kommun ska en ny central stadspark anläggas med ambitionen att skapa mötesplatser över generationsgränser och en livfull park där rörelse och mental och fysisk hälsa främjas. Genom en litteraturanalys undersöks tre åldersgrupper som ofta kommer i skymundan när det kommer till utformning av stadens offentliga miljö, nämligen barn, tonåringar och äldre vuxna. Genom en platsanalys kartläggs förutsättningarna för Tibros nya Järnvägspark. Resultatet visar att de tre gruppernas preferenser för parker i stor utsträckning går att kombinera samtidigt som varje åldersgrupp även har särskilda behov som i viss mån kan stå i konflikt med varandras. Alla åldersgrupperna uppskattar livfullhet, socialisering, vegetation, välskötthet och olika typer av utrustning även om dessa aspekter i sig kan skilja sig åt mellan grupperna. Stor variation av miljöer är nyckeln till att skapa en livfull park med en mångfald av brukare. Arbetet mynnar ut i ett antal rekommendationer som ska främja de tre gruppernas användning av den nya järnvägsparken och bidra till möten över generationsgränserna.

,

Designing parks to accommodate different user groups is a recurring challenge in urban planning. Many individuals with various preferences and desires must share the same space, and it is difficult to please everyone. However, if successful, there is much to gain, and parks can then serve as pleasant meeting places accommodating a wide range of users. In Tibro municipality, a new central city park is to be established with the ambition to create meeting places across generational boundaries and a lively park where physical and mental health are promoted. Through a literature analysis, three age groups often overlooked in the design of the city's public spaces, namely children, teenagers, and older adults, are examined. Through a site analysis, the conditions for Tibro's new Railway Park are mapped out. The results show that the preferences of these three groups for parks can largely be combined, while each age group also has specific needs that may somewhat conflict with each other. All age groups appreciate liveliness, socialization, vegetation, well maintained parks, and different types of facilities, even though these aspects may differ between groups. A wide variety of environments is key to creating a vibrant park with a diverse range of users. The work results in several recommendations aimed at promoting the use of the new railway park by these three groups and promoting intergenerational encounters.

Main title:Generationsbaserad mångfunktion
Subtitle:inkludering av åldersgrupper i Tibros nya järnvägspark
Authors:Nilsson, Elsa
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barn, tonåringar, äldre vuxna, mångfunktion, park, grönyta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19855
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19855
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2024 10:09
Metadata Last Modified:13 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics