Home About Browse Search
Svenska


Osvaldsson, Anna, 2005. Mjölkalånga - landsbygd i utveckling : för hästen, naturen och människan. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Arbetet handlar om att planera ett område för att tillgodose de behov och förväntningar som ställs på en tätortsnära landsbygd. Arbetet presenterar ett förslag till planering där olika intressen samspelar i utformningen och där platsens förutsättningar utgör grunden.
Området är beläget väster om Finjasjön vid Mjölkalånga by och omfattar ca 150 ha. Marken ägs av Hässleholms kommun. Som ett led i kommunens arbete med att profilera sig inom häst- och ridsportverksamhet vill man skapa möjligheter för etablering av hästgårdar i kommunen. Detta har tillsammans med strävan att tillvarata områdets naturvärden, kulturhistoriska bakgrund och förutsättningar för rekreation och friluftsliv, utgjort förutsättningarna för mitt arbete.
Jag har genom studier av platsens förutsättningar och historia skaffat kunskap om området. Genom samtal och diskussioner med olika intressegrupper har jag samlat information och synpunkter. Jag har dessutom fördjupat mig i litteraturstudier i många av de ämnesområden som berörs i arbetet.
Ur dessa studier har sedan en plan tagit form, där jag försökt ta tillvara de kunskaper jag fått och de utgångspunkter som framkommit. Målet att skapa förutsättning för hästgårdar har kompletterats med delmålen att bevara områdets öppenhet, gynna den biologiska mångfalden, ta tillvara traktens tradition och värna om områdets tillgänglighet.
I planen presenteras ett förslag till disposition av området. I denna delas området upp i privat mark och gemensamma ytor. Den privata marken delas i sin tur upp i enheter som är dimensionerade till hästgårdar, och även till några mindre tomter för villabebyggelse. De gemensamma ytorna utgör betesmark och plats för gemensamma anläggningar som träningsbanor och ridhus. Dispositionen är gjord med hänsyn till de naturliga förutsättningarna som markförhållanden, befintlig vegetation och landskapsbild. Dessutom har särskild hänsyn tagits till områdets historia och den struktur som den gamla bybebyggelsen på platsen en gång hade.
Tillsammans med planen beskrivs också åtgärder för att på sikt uppnå de fastställda målen.
Avslutningsvis förs en diskussion kring tillgänglighet på landsbygden, som är en viktig aspekt för att ta tillvara landsbygdens möjligheter.

Main title:Mjölkalånga - landsbygd i utveckling
Subtitle:för hästen, naturen och människan
Authors:Osvaldsson, Anna
Supervisor:Reiter, Ole
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:12
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landsbygdsutveckling, hästgårdar, Hässleholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 07:54
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 07:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics