Home About Browse Search
Svenska


Stålhandske, Isa, 2023. Återbruk på allmänna lekplatser : möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I samband med en ökad trend för återbruksarbete i byggbranschen finns det anledningar att
utforska ämnets betydelse för allmänna lekplatser. Arbetet undersöker vilka möjligheter
och utmaningar som förekommer i en svensk kontext. Studien består delvis av en förstudie
som omfattar en litteraturstudie, personlig kommunikation samt referensplatser. En
multipel fallstudie av några svenska kommuner undersöks genom dokumentstudier,
kvalitativa intervjuer och platsbesök.
Olika aspekter som kan påverka återbruksarbetet på allmänna lekplatser har sammanställts.
Det finns stöd för att lekplatser påverkas av flera aspekter som gäller generellt för återbruk
inom byggbranschen. De studerade kommunerna verkar arbeta mer med återbruk i
praktiken än i nedskrivna rutiner. Återbruksarbetet kan underlättas av att ha ansvariga
personer för återbruk, välfungerande materialdepåer liksom restaureringsmöjligheter.
Kunskap i säkerhetsstandarder är också hjälpsamt. Att bredda möjligheterna till lek bortom
lekplatsen, lekredskap och att använda sig av olika organisationssätt kan öppna upp för mer
kreativ användning av återbrukat material. Hållbarhetsaspekter, ansvar och attityd liksom
olika förekomster av återbruk på lekplatser diskuteras också.

,

In connection to an increased trend for reuse in the construction industry, there are reasons
to explore the importance of the subject for public playgrounds. The study investigates
which opportunities and challenges occur in a Swedish context. The study partly consists
of a preliminary study containing a literature study, personal communication and reference
sites. A multiple case study of some Swedish municipalities is performed through
document studies, qualitative interviews and site visits.
Different aspects that can affect reuse on public playgrounds have been presented.
Playgrounds seem to be affected by several aspects that are common for reuse within the
construction industry. The studied municipalities seem to work more with reuse in practice
than in official routines. The work can be facilitated by having people responsible for reuse,
well-functioning material depots and restoration opportunities. Knowledge of safety
standards is also helpful. Broadening the possibilities for play beyond the playground, play
equipment and using different organisational methods can enable more creative use of
reused materials and objects. Sustainability aspects, responsibility and attitudes as well as
various forms of reuse on playgrounds are also discussed.

Main title:Återbruk på allmänna lekplatser
Subtitle:möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner
Authors:Stålhandske, Isa
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Thorpert, Petra and Sunding, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:återbruk, lekplatser, kommunal förvaltning, cirkulär ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18943
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 07:34
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics