Home About Browse Search
Svenska


Kullin, Emma, 2015. Skissandet som del av designprocessen : en självreflekterande analys av vägen till ett konkret gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Bakgrunden till detta arbete är tankar som väckts hos mig under arbetet med olika designuppgifter under min utbildning på SLU Alnarp. Jag har funderat mycket kring skissandet och hur det på olika sätt kan hjälpa mig framåt i designprocessen. Designprocessen för med sig komplexa problem – problem som oftast inte har några givna lösningar. Att skissa är ett sätt att prova många olika alternativ, att inte genast fastna för en lösning utan att ha övervägt flera olika möjligheter.

Syftet med detta arbete är att undersöka skissandet som del av designprocessen. Metoden för arbetet är att jag åtar mig ett verkligt gestaltningsuppdrag, och genomför detta på ett självreflekterande sätt. Jag använder mig av skisser som hjälpmedel i designprocessen. Skisserna fungerar som stöd både i min egen tankeprocess och i kommunikationen med beställaren. Jag använder mig även av litteratur i min undersökning av designprocessen.

Efter designprocessen gör jag en självkritisk analys av min process, och denna analys blir arbetets mest centrala del. Skissandet kan ha många funktioner. Till exempel kan det vara ett sätt att pröva idéer eller bevara tankar och observationer. Det kan vara ett sätt att ”tvinga” sig själv att betrakta sin omgivning aktivt. Skissandet kan också fungera som ett stöd för den egna tanken, eller som ett effektivt hjälpmedel i kommunikationen med kollegor och beställare.

Designproblem är till sin natur ostrukturerade och svårdefinierade. För designern kan det svåraste vara att ställa problemet rätt – att ställa sig rätt frågor. Det finns många tänkbara lösningar på ett designproblem, och den färdiga designen är bara en av många möjliga lösningar – varav några kanske skulle fungera bättre. Det finns ingen optimal design.

Skisser kan ha olika roller i designprocessen. De kan till exempel delas in i ”thinking sketches”, som används som stöd i designerns tankeprocess, ”talking sketches”, som används för att kommunicera med exempelvis kollegor, ”prescriptive sketches”, som används för att kommunicera med personer som står utanför designprocessen och ”storing sketches”, som används för att bevara idéer. Kunskap om skissers olika roller kan hjälpa designern att använda sig av skissandet på ett mer medvetet sätt.

Under arbetets gång har jag upptäckt nya funktioner och fördelar med skissandet. Jag har också fått en djupare förståelse för varför det är viktigt att skissa.

Main title:Skissandet som del av designprocessen
Subtitle:en självreflekterande analys av vägen till ett konkret gestaltningsförslag
Authors:Kullin, Emma
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skissande, designprocess, trädgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5221
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5221
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2016 14:54
Metadata Last Modified:09 Mar 2016 14:55

Repository Staff Only: item control page