Home About Browse Search
Svenska


Wallseth, Cecilia, 2014. National Trust som historieberättare : en diskussion kring restaureringar av historiska trädgårdar inom National Trust, med Standen som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Denna uppsats handlar om de val som görs vid bevarande av historiska trädgårdar inom National Trust, en av Englands
största förvaltare av historiska trädgårdar, samt hur dessa
val påverkar den historia som berättas på platsen. De tre frågeställningar som behandlas i uppsatsen är:
(1) Hur beslutar National Trust vilken historia som ska
berättas på platsen?
(2) Vilka riktlinjer och bevarandeprinciper ligger till
grund för dessa beslut?
och
(3) Hur har National Trust omsatt riktlinjerna vid
restaureringarna av National Trusts trädgård på Standen?
Syftet är att synliggöra valen, på vilka grunder de fattas
och genom att ställa detta i relation till hur den slutliga
utformningen blivit få en bild av hur National Trust väljer
att berätta en plats historia.

I den första delen görs en genomgång av trädgårdsbevarandets
historia inom National Trust, teoretiska begrepp samt riktlinjer och strategier som är aktuella i dagsläget.

I den andra delen görs en fallstudie av en anläggning
där det för närvarande pågår ett restaureringsprojekt,
Standen.

I den tredje delen diskuteras de tre frågeställningar
mot bakgrund av litteratur, dokument, intervjuer och
platsbesök.

Genom att analysera hur förändringar har genomförts på
Standen jämförs hur riktlinjerna och principerna implementerats och hur detta påverkar den berättelse som
presenteras för besökaren.

Slutsatsen från uppsatsen är att National Trust har genomfört ett omfattande förändrings-­ och
moderniseringsarbete under 2000-talet som lett till att de
lokala anläggningarna fått ett betydande inflytande över
hur en plats betydelse uttrycks.

National Trusts riktlinjer utgår från internationellt
erkända dokument såsom Florensdeklarationer och Burra
charter men de också utvecklat egna strategier för att öka
det lokala engagemanget och tillgängligheten som framgångsrikt implementerats på Standen.

Besluten om vilken historia som ska berättas har fattats
i nära samarbete med centrala organ inom National Trust,
medan besluten om hur den berättas i stor utsträckning sker
lokalt.

Main title:National Trust som historieberättare
Subtitle:en diskussion kring restaureringar av historiska trädgårdar inom National Trust, med Standen som exempel
Authors:Wallseth, Cecilia
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:National trust, bevarande, historieberättande, Standen, restaurering, Standen Revival, Mrs Beale, Arts and Crafts, conservation, storytelling, reconstruction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3861
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3861
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2014 12:50
Metadata Last Modified:01 Oct 2014 12:50

Repository Staff Only: item control page