Home About Browse Search
Svenska


Kvarnström Sandell, Amanda, 2023. Studie av regeln 3-30-300 genom tillämpning av regeln i stadsdelen Brunnshög. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

3-30-300-regeln kan vara en målsättning vid planering av nya projekt och projektering av nya stadsdelar, samt
ge en grund för diskussion och debatt. Regeln kan även användas som analysmetod för redan befintliga
stadsdelar.
I detta arbete presenteras en genomgång av 3-30-300-regeln. Regeln 3-30-300 är en evidensbaserad
tumregel som är baserad på klimat- och biofilisk forskning för hälsosamma och hållbara städer. Regeln innebär
att varje individ ska kunna se 3 träd från sin bostad, bo i ett bostadsområde med 30% krontäckningsgrad och
ha tillgång till ett grönområde inom 300 meter från bostaden.
Vidare presenterar detta arbete den teoretiska bakgrunden för 3-30-300-regeln. Slutligen tillämpas regeln på en
stadsdel under utveckling, Brunnshög. Brunnshög är ett nyexploaterat område i Lund med höga visioner och
hållbarhetsmål. Undersökningen av området visade att majoriteten av invånarna i Brunnshög har mindre än
300 meter till ett grönområde och flera av de boende har mindre än 300 meter till flera grönområden i
stadsdelen. Däremot har de västra delarna av området mer än 300 meter till ett grönområde. 30%
krontäckning var ett svårt värde att uppnå i ett tätbebyggt område. En krontäckning på 30% resulterade i en
avsaknad av öppna ytor. För att implementera 30% krontäckningsgrad hade konsideration till värdet krävts
tidigare i gestaltningsprocessen. Tre synliga träd från varje bostad var inte möjligt att säkerställa i studien då
kännedom om enskilda byggnader saknades. Det framgick däremot att trånga passager var mest utsatta för
risken att inte uppnå målet.

,

The 3-30-300 rule can act as an objective in the planning of new city districts and provide a foundation for
discussion. The rule can be used as a method for analysis for planned and existing neighborhoods and
residential areas.
In this work, a review of the 3-30-300 rule is presented. The 3-30-300 rule is an evidence-based rule of thumb
based on climate and biophilic research for healthy and sustainable cities. The rule means that every person
should be able to see 3 trees from their home, live in an area with a 30% canopy cover and have access to a
green area within 300 meters from the residence.
Furthermore, this work presents the theoretical background for the 3-30-300 rule. Finally, the rule is applied
to an area under development, Brunnshög. Brunnshög is a newly developed area in Lund with high visions
and sustainability goals. The survey of the area showed that the majority of residents in Brunnshög have less
than 300 meters to a green area and several of the residents have less than 300 meters to several green areas in
the district. In contrast, the western parts of the area have more than 300 meters to a green area. 30% canopy
coverage was a difficult value to achieve in a densely built-up area. A canopy coverage of 30% resulted in a lack
of open areas. In order to implement a 30% canopy cover, consideration of the rule had been required earlier in
the design process. 3 visible trees from each residence was not possible to ensure in the survey as knowledge of
individual buildings was missing. The survey showed, however, that narrow passages were the most exposed to
risk of not achieving the target.

Main title:Studie av regeln 3-30-300 genom tillämpning av regeln i stadsdelen Brunnshög
Authors:Kvarnström Sandell, Amanda
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimatanpassning, riktlinjer, folkhälsa, träd, urban skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19179
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 07:41
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics