Home About Browse Search
Svenska


Cedergren, Aron, 2006. Miljökonsekvensbeskrivning för en utökning av befintlig djurhållning. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
80kB

Abstract

In the last few years the environment becomes more watchful, even for us farmers.
All agricultural enterprises that exceed 200 animal units must be tested according to
regulation of environment. A farm business with 200 animal units and more is classed
"environmentally hazardous activities" and has to make an environmental impact
assessment for the business you have today, and the activity after expansion.
Before you can construct a building and expand the numbers of animals is a lot of
applications to make. I have in this project restricted me to establish a environmental
impact assessment and a consultation foundation.
To make a environmental impact assessment is the big part of the application. The
environmental impact assessment take a lot of time and you need skills for all the rules
in the environmental code to be abele to make an environmental impact assessment
approved.
The environment codes purposes (1 kap 1 § Miljöbalken) is to rule the laws.
The purpose of the environment code is to promote sustainable development which will
assure a healthy and sound environment for present and future generations.
Definitions of a "environmentally hazardous activities" 9 kap 1§ Miljöbalken) shall
mean the discharges of wastewater, solid matter or gas from land, buildings or structures
onto land or into water areas or ground water. Or any entails a risk of detriment to
human health or the environment due to discharges or emissions to pollution of land, air,
water areas.

,

På senare år har miljön blivit allt mer uppmärksammad, detta gör att det berör lantbruket
i allt större utsträckning.
Lantbruksföretag som söker tillstånd för en djurhållning som överskrider 200
djurenheter, blir enligt miljöbalken klassad som miljöfarlig verksamhet och måste enligt
miljöbalken upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för nuvarande verksamhet samt för
den planerade produktionen.
Det är en rad med olika ansökningar och handlingar som skall göras innan man får lov
att bygga och utöka djurantalet men jag har valt att begränsa mig till att göra en
fullständig miljökonsekvensbeskrivning och samrådsunderlag.
Att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är ett mycket omfattande arbete och kräver
mycket tid, tålamod och kunnande. Vilka krav som ställs enligt miljöbalken samt hur
man skall gå till väga för att få en så komplett miljökonsekvensbeskrivning.
Miljöbalkens mål (1 kap 1 § Miljöbalken) är styrande för all tillämpning av lagen.
Bestämmelser i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam miljö.
Definitionen av miljöfarlig verksamhet finns i (9 kap 1§ Miljöbalken).
Med begreppet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på
något sätt innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller annan risk för olägenheter för
människors hälsa eller miljö.

Main title:Miljökonsekvensbeskrivning för en utökning av befintlig djurhållning
Authors:Cedergren, Aron
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:6
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jordbruksföretag, regler, miljökonsekvensbeskrivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 08:26
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 08:26

Repository Staff Only: item control page