Home About Browse Search
Svenska


Wikström, Sofia, 2023. Gröna väggar i stadsmiljöer : ett klimat- och miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med att städerna växer och att vi människor ökar i antal blir det allt viktigare med olika typer
av gröna inslag i stadsmiljön. Det handlar både om att vi människor mår bra såväl fysiskt som
psykologiskt av att ha växtlighet omkring oss samt att grönskan i staden kan bidra till ett bättre
klimat och många s.k. ekosystemtjänster. Dock kvarstår problemet att städerna är täta och erbjuder
begränsat med ytor till möjlig vegetation.
Detta arbete avser att undersöka hur vertikal växtlighet i form av gröna väggar skulle kunna vara
en lösning att få in grönska i staden där ingen annan typ av vegetation är möjlig. Både gröna fasader
och levande väggar studeras med fokus på vilka ekosystemtjänster de kan bidra med i staden samt
vilka utmaningar som finns med implementering av dessa. Detta för att få en helhetsbild av hur de
kan fungera över tid samt se vad man bör tänka på vid planering, installation och underhåll av
väggarna för att uppnå bästa möjliga resultat.

,

As the cities are growing with an increasing population, a variety of green features in the urban
environment becomes more important. It’s both because the presence of greenery has a positive
impact both physical and psychological on human health, as well as the vegetation can contribute to
a better environment and several ecosystem services. However, there are still some difficulties when
it comes to the density of the cities and the fact that they offer a limited number of surfaces where
vegetation is allowed to grow.
This work aims to study how vertical greenery as green walls can be a solution to apply
vegetation in the city where no other form of green feature is possible. An evaluation of both green
facades and living walls is made focusing on the ecosystem services that they can contribute to in
the city, but also the challenges that come with the implementation of them. This will hopefully give
a wide perspective of how green walls can function over time and reveal what’s important
throughout the process of planning, installing and maintain the walls to achieve the best possible
result.

Main title:Gröna väggar i stadsmiljöer
Subtitle:ett klimat- och miljöpsykologiskt perspektiv
Authors:Wikström, Sofia
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna väggar, gröna fasader, evande väggar, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18798
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18798
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2023 06:57
Metadata Last Modified:03 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics