Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Ida, 2023. Hitta ut till Skåneleden : att underlätta för naturovana personer att ta sig ut i naturen med hjälp av en vandringsled. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Det här examensarbetet undersökte hur man kan underlätta för ”naturovana” personer (personer
som inte ägnar sig åt friluftsliv) att ta sig ut i naturen genom att vandra på Skåneleden. Genom en
litteraturstudie undersökte arbetet olika faktorer som kan hindra personer från att delta i friluftsliv.
Arbetet samlade ett antal strategier för hur Skåneleden kan göras mer tillgänglig för naturovana
personer i Hässleholms tätort i nordöstra Skåne. Utöver litteraturstudien genomfördes också
”vandringsanalyser” på Skåneleden i Hässleholm. Vandringsanalyserna utgjordes av fyra vandringar
som utgick från Hässleholm och där metoden ”kontinuerlig/stop-motion-vandring” användes.
Genom en syntes av litteraturstudien och vandringsanalyserna presenterades ett antal strategier för
att göra Skåneleden mer tillgänglig i Hässleholm.
Faktorer som kan påverka i hur stor utsträckning personer ägnar sig åt friluftsliv är till exempel
hur mycket man vistades i naturen under sin uppväxt, kulturella faktorer, ekonomiska faktorer, och
att ha ett långt avstånd från bostaden till naturen. Möjliga hinder som upptäcktes genom
vandringsanalyserna på Skåneleden i Hässleholm är till exempel långa vandringsetapper och en brist
på kollektivtrafik i anslutning till vandringsleden. Specifika strategier för att motverka dessa hinder
presenterades, så som att anordna gratis friluftsaktiviteter för barn och unga, och att förkorta
etappernas längd.

,

The goal of this master’s thesis was to find out how to facilitate for “nature-inexperienced” people
(people who do not participate in outdoor recreation) to access nature, using the hiking trail
Skåneleden. By conducting a literature study, this thesis investigated different factors which may
hinder people from participating in outdoor recreation. The thesis compiled several strategies on
how to make Skåneleden more accessible for nature-inexperienced people, in the town of
Hässleholm in north-eastern Skåne. In addition to the literature study, “hiking analyses” were also
conducted on Skåneleden in Hässleholm. The hiking analyses consisted of four hikes near
Hässleholm, using the method “continuous/stop-motion-walking”. Through a synthesis of the
literature study and the hiking analyses, strategies to make Skåneleden in Hässleholm more
accessible were presented.
Factors which affect the extent in which people participate in outdoor recreation include e.g.
how much time one spent in nature as a child, cultural factors, economic factors, and having a long
distance between one’s home and nature. Possible obstacles which were discovered during the hiking
analyses on Skåneleden in Hässleholm are e.g. too long sections of the hiking trail and a lack of
public transport in connection to the trail. Specific strategies against these obstacles were presented,
such as arranging free outdoor activities for children and young people, and to shorten the length of
the hiking sections on Skåneleden.

Main title:Hitta ut till Skåneleden
Subtitle:att underlätta för naturovana personer att ta sig ut i naturen med hjälp av en vandringsled
Authors:Holmberg, Ida
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Mellqvist, Helena and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:friluftsliv, tillgänglighet, naturovana, Skåneleden, vandring, vandringsanalys, hinder, strategi, kontinuerlig stop motionvandring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19600
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19600
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2023 09:34
Metadata Last Modified:01 Dec 2023 14:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics