Home About Browse Search
Svenska


Arkander, Ellen, 2014. Betydelsen av social konsekvensbeskrivning : att sia om en hållbar framtid. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Social hållbarhet är ett högaktuellt ämne. Delegationen för hållbara städer presenterade år 2012 sin slutrapport och bara ett år senare presenterade Malmökommissionen sin slutrapport för ett social hållbart Malmö. Syftet med
uppsatsen är att bredda kunskapen om social konsekvensbeskrivning samt att undersöka dess potentiella effekt på social hållbarhet, eftersom det är av största
vikt att hitta konkreta arbetssätt för att uppnå ökad social hållbarhet.

Genom en litteraturstudie undersöks i uppsatsens första del vad begreppet social konsekvensbeskrivning har för bakgrund, varför det förespråkas, hur en metod för genomförande skulle kunna se ut samt vilka utmaningar som finns. I uppsatsens andra del studeras tre artiklar som utvärderat effekten av att utföra social konsekvensbeskrivning. Litteraturstudiet resulterar i slutsatsen att social konsekvensbeskrivning har stor effekt på social hållbarhet, på flera olika sätt.

Trots att metoden medför en hel del komplexa frågor att förhålla sig till finns det därmed god anledning att utveckla arbetet med social konsekvensbeskrivning, för
att vi tillsammans ska nå en mer socialt hållbar framtid.

,

Social sustainability is a highly topical subject. Delegationen för hållbara städer presented its final report in 2012 and just a year later Malmökommissionen
presented their final report on a social sustainable Malmö. The purpose of this paper is to broaden the knowledge of social impact assessment and to examine its potential effects on social sustainability, as it is paramount to find concrete ways of achieving social sustainability.
Through a literature study, the first part of the thesis examines the concept of social impact assessment, its context, why it is advocated, what a method of
implementation could look like and what challenges there are. In the second part of the thesis three articles that evaluate the effect of exercising social impact
assessment are examined. The study concludes that social impact assessment has a major effect on social sustainability, in more than one way.

Although the method involves a lot of complex questions, there are good reasons to develop the work of social impact assessment, so that together we will achieve a more socially sustainable future.

Main title:Betydelsen av social konsekvensbeskrivning
Subtitle:att sia om en hållbar framtid
Authors:Arkander, Ellen
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social hållbarhet, social konsekvensbeskrivning, social impact assessment, hållbar stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3306
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2014 14:41
Metadata Last Modified:18 Jun 2014 14:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics