Home About Browse Search
Svenska


Hilldetun, Isa, 2015. Att skapa mening med trädgården som medium : förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Den här uppsatsen försöker besvara frågan om hur man kan förmedla känslor, tankar och stämningar till människor med trädgården som medium.
Uppsatsen söker även svar på om man specifikt kan designa gröna miljöer som riktar sig till människor som går igenom ett sorgearbete.
Här ges exempel på flera olika designteorier och olika sätt att tänka kring hur man skapar meningsfulla landskap.
Därefter presenteras forskning kring hur människor tar sig igenom ett sorgearbete och bemöter känslor av sorg. Uppsatsen tar även upp Appelton’s teorier kring habitat och prospect/refuge och hur människan förhåller sig till rummet. Vad som avgör vår känsla av trygghet och de
underliggande mönstren i hur vi läser av vår omgivning. I den avslutande delen av litteraturstudien går jag närmare in på hur man kan skapa helande miljöer för människor som genomgår ett sorgearbete.
I uppsatsen ingår även två utformningsförslag som är baserade på den tidigare genomgångna litteraturen kring hur man skapar trygga och helande miljöer. Den ena platsen är en innergård på Malmös sjukhusområde och den andra platsen ligger i tät anslutning till Triangelns södra station i Malmö.
Var plats är presenterad med en ny utformningsplan, växtförslag och en beskrivning över hur platsen fungerar som helande miljö.

,

This paper attempts to answer the question of how to convey emotions, thoughts and feelings to people with the garden as a medium. The essay is also looking for answers on whether you can specifically design a green setting that caters to people who go through a grieving process.
Here are examples of several different design theories and different ways of thinking about how to create meaningful landscape.
Research are presented on how people make their way through a grieving process and respond to feelings of sadness. The essay also discusses Appelton's theories on habitat and Prospect / Refuge and how humans relate to the room. What determines our sense of security and the underlying
patterns in how we read of our surroundings. In the final part of the literature review, I go closer into how to create healing environments for people who undergo a grieving process.
The paper also includes two design proposals that are based on the earlier completed literature on how to create safe and healing environment. One place is a courtyard at the Malmö hospital area and the second location is in close connection to the Triangle South Station in Malmö.
Each place is presented with a new design plan, plant proposals and a description of how the place works as healing environment.

Main title:Att skapa mening med trädgården som medium
Subtitle:förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning
Authors:Hilldetun, Isa
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sorg, sorgebearbetning, trygghet, innergård, mening, koncept, metafor, trädgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2015 14:00
Metadata Last Modified:10 Mar 2015 14:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics