Home About Browse Search
Svenska


Nyman Svensson, Lisa, 2021. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Som oinsatt i den svenska floran och med en begränsad kunskap om inhemska arter kan
det vara svårt att förstå deras roll i ett anlagt sammanhang. Hur inhemska arters status i
naturen ser ut och hur vår påverkan på naturmiljöer hotar dessa arters överlevnad är ett
problem. Många av dagens planteringar i stadsmiljö, trädgårdar och parker innehåller en
majoritet av främmande (syn. exotiska) arter som har ett stort prydnadsvärde och
anpassningsförmåga. Inhemska arter används inte lika ofta och inte i samma
utsträckning.
Vad är då en inhemsk art? Detta arbete har utgått ifrån samma definition som SLU
Artdatabanken använder i sitt arbete. En inhemsk art är en art som är vildväxande i
svensk natur och har varit det innan år 1800.
Detta arbete har sammanställt inhemska fleråriga örtartade växter som finns i utbudet
hos ’traditionella’ plantskolor. Till hjälp användes en lista från SvePlant som visar
sortimentet av perenner hos Djupedals Plantskola, Engströms Handelsträdgård,
Lackalänga Trädgård, Säve Plantskola, Wändels Kvalitetsperenner, Splendor Plant och
Hallsbergs Plantskola år 2020. Det resulterade i 118 olika arter varav 17 av dem även
förekom på rödlistan.
Att använda sig utav naturen som inspirationskälla är inget nytt. Mårten Hammer (1989),
James Hitchmough (2011) och Nigel Dunnett (2019) diskuterar alla användningen av
inhemskt och främmande växtmaterial men med lite olika ingångar. Hammer beskriver de
ekologiska principerna som behövs ta hänsyn till när man ska anlägga en plantering med
ett naturlikt uttryck. Hitchmough lyfter rollen som främmande (exotiska) växter har i en
anlagd miljö, både kulturellt och praktiskt. Dunnett lyfter båda dessa aspekter och nämner
tre olika begrepp inom den naturalistiska stilen. Impressionistisk naturalism som är mer
konstnärlig och fokuserar på det estetiska. Inom teknisk naturalism är fokus på ekologi
och biologi det viktigaste och modernistisk naturalism är en blandning av de båda med
hållbarhet och estetik i fokus samtidigt.
Det viktigaste att komma ihåg vid användning av inhemska arter är att välja material med
rätt proveniens. Det vill säga att härkomsten på plantan som man använder sig av är av
så lokalt material som möjligt. Annars kan det finnas risk att det sker en så kallad
genetisk förorening. De inhemska vilda populationerna blandas då upp med individer från
en annan proveniens och försämrar artens genetik.

Main title:Inhemska perenner
Subtitle:vad finns tillgängligt och hur kan de användas?
Authors:Nyman Svensson, Lisa
Supervisor:Svensson, Karin and Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:inhemska perenner, ekologi, naturalistiska planteringar, rödlistan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2021 10:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page