Home About Browse Search
Svenska


Gottberg, Emil, 2013. Artificiell natur : om ett kalkbrotts brytpunkt mellan industri och natur. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Genom att undersöka begrepp som natur,
det vilda och det sublima, i en idéhistorisk
tillbakablick baserad i västerländsk
kulturtradition, presenteras en ny möjlighet
för efterbehandling av kalkstensbrottet
Västra brottet i Slite på Gotland. En analys
av platsen och tidigare nämnda begrepp
leder till en förändring av det befintliga
förslaget på efterbehandlingsplan. Denna
aktuella efterbehandlingsplans tyngdpunkt
ligger i införande av habitat. Förslaget i detta
arbete är att en ”social efterbehandling”
som har möjlighet att aktivera hela orten
tillförs. Det inbegriper frågor som rör
lokal identitet och brandingmöjligheter
för Cementa, företaget som producerar
cement på orten. Förslaget syftar till att
bredda efterbehandlingen från att bara
röra införandet av natur till att generera
identitet. En pågående trend som stöder
denna syn på efterbehandling kan urskiljas
på norra Gotland, genom ett flertal exempel
på efterbehandling som syftar till turism,
istället för att bara addera natur till platsen,
ofta med en postindustriell estetik. Detta
leder till att nya möjligheter öppnas för
turistnäringen att saluföra norra Gotland
med ytterligare en attraktion. Därefter
presenteras ett skissförslag för Västra brottet
som förenar för området ovanliga biotoper
med rekreation, identitetsskapande och
brandingmöjligheter.

,

By examining the concepts of nature,
the wild and the sublime, in a historical
retrospect based in the Western cultural
tradition, other opportunities for
reclamation of a limestone quarry, the
Western quarry, in Slite on the island of
Gotland, is discovered. An analysis of the
site and the aforementioned concepts leads
to a change in the present suggestion for
reclamation. The emphasis in this suggested
plan on habitat restoration. The work in this
thesis is based on the addition of a “social
reclamation” which would be able to activate
the entire community. This comprises issues
spanning from local identity to branding
opportunities for Cementa, the company
that produces cement in Slite. The proposal
aims to broaden the reclamation on the site
from just concerning the adding of nature
to the generation of identity. An ongoing
trend that supports this point of view can
be made out on northern Gotland by several
examples of reclamation which is also based
on tourism, instead of just adding nature
to the site, often with a post-industrial
aesthetic. This leads to new opportunities
for the tourism industry to brand northern
Gotland with another tourist attraction.
That is followed by a design draft for the
Western quarry that combines habitats that
are unusual for the area with recreation and
the formation of identity and branding.

Main title:Artificiell natur
Subtitle:om ett kalkbrotts brytpunkt mellan industri och natur
Authors:Gottberg, Emil
Supervisor:Qviström, Mattias and Paju, Johan
Examiner:Nord, Jenny and Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Natur, industri , kalkbrott, social efterbehandling, identitet, det vilda, det sublima, postindustriella landskap, Gotland, Slite, Västra brottet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2035
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Feb 2013 08:32
Metadata Last Modified:11 Feb 2013 08:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics