Home About Browse Search
Svenska


Coquand, Natalie, 2013. Den sociala miljökonsekvensbeskrivningen : en kvalitativ studie i hur sociala frågor hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
522kB

Abstract

Detta arbete har skrivits för att undersöka hur konsekvenser som rör sociala frågor beskrivs i
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner. Idén bakom uppsatsen kommer från mitt stora intresse för hur det vi som planerare och landskapsarkitekter ritar påverkar människor. Vilken kunskap finns egentligen om vilka konsekvenser det vi bygger får för befolkningen som berörs och hur utvärderas detta? Enligt lagen skall en MKB upprättas om planen i fråga kan beräknas ha
betydande miljöpåverkan. Man skall i så fall ta fram ett dokument, en MKB, som beskriver
konsekvenserna planen för med sig på miljön men även för människor och deras hälsa. Denna
uppsats visar att begreppet hälsa i sin tur kan relatera till ett flertal sociala frågor. Uppsatsen har
som syfte att besvara två frågeställningar: Vilka konsekvenser för sociala frågor skulle utifrån de
lagar och tolkningar som finns kunna ingå i en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner? Hur
har dessa sociala frågor beskrivits i genomförda miljökonsekvensbeskrivningar? Arbetet börjar
med att ge en inblick och en bakgrund till MKBs historia, vad det är och hur det används idag samt
hur de lagar som reglerar MKB i Sverige är uformade. Därefter följer ett framtagande av en
denfinition för vilka sociala frågor som utifrån lagar och förordningar skulle kunna ingå i en MKB.
Även svårigheten av att tolka vad sociala frågor innebär diskuteras. Med bakgrund i litteraturstudien har därefter ett granskningsformulär tagits fram för att möjliggöra en undersökning i hur sociala frågor har tolkats i genomförda MKB för detaljplaner. Granskningsformuläret ligger
till grund för en kvalitativ studie där fem MKB har granskats i syfte att besvara den andra
frågeställningen: hur har sociala frågor beskrivits i genomförda MKB? Undersökningen visar att det
går att ha med en rad sociala frågor men att det till syvende och sist är författaren som själv får
avgöra vad som skall vara med i MKBn och inte. Arbetet avslutas med en reflekterande diskussion
där både möjligheter och svårigheter i att utvärdera sociala frågor genom MKB diskuteras.

,

As planners and landscape architects we are constantly manipulating our environments in order to carry out our designs, but often very little attention is given to those who are affected by them. This paper aims to uncover to what extent our designs affect those people, by investigating use of EIA (environmental impact assessments) in Sweden as a means to determine how social issues are
addressed through this framework. Although the sole purpose of an EIA is to provide an assessment of the designs proposed impact on the zone it occurring in including the health of those in that area, the term health is loosely and defined allowing for different interpretations of the proposed impact.

Thus this assessment, although required by law, can be unsatisfactory in it’s reach. Ultimately, this paper aims to answer two questions: According to the law, what social issues could be applicable to EIA’s? How have these social issues been described in previous EIA’s? In order to achieve this, I provide a background of EIA’s history and implementation in Sweden. Following this, I strive to
define exactly which social issues that lay within the reach of an EIA through existing laws and regulations including what difficulties surround this issue. Following this, a form will be presented that has the sole purpose of investigating the success of how social issues have been addressed in EIA’s in the past. This form is then applied to five cases there EIA’s have been reviewed to undergo
a case study into how social issues can be addressed in already completed EIA’s. The results give a positive outlook for how social issued can be addressed in the future, but as always, this depends on the implementation of the EIA. This is further discussed in the final section as well as some suggestions for how this could be better in the future.

Main title:Den sociala miljökonsekvensbeskrivningen
Subtitle:en kvalitativ studie i hur sociala frågor hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner
Authors:Coquand, Natalie
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social hållbarhet, miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan, plan- och bygglagen, social konsekvensbeskrivning,, miljöbedömning, miljöbalken, miljöpsykologi, EIA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2513
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2513
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 13:35
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 13:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics