Home About Browse Search
Svenska


Vikström, Simon, 2006. Införande av mjuka golv för mjölkkor : en fallstudie. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
491kB

Abstract

Soft rubber flooring have gained in popularity over the last years. Rubber flooring al-lows cow to move more freely without slipping and improves claw and leg health. The purpose of this study was to investigate the influence of a stepwise introduktion of soft flooring on cow`s placement in cow houses with robotic milking.
A case study was carried out in a herd in northern Sweden with 41 cows. Observations were made every 15 minutes between 09.00 and 16.00 concering cow placement in cu-bicles, in cubicle alley, in feeding alley and in feeding alley with the head through feed-ing gate. One observation period was carried out per flooring alternativ: 1) all concrete slatted floor, 2) rubber slatted floor in feeding alley and concrete slatted floor in cubicle alley and 3) rubber slatted floors in feeding alley and solid rubber floors in cubicle alley.
The study showed that 6 %-units fewer cows lay in the cubicles when the feeding alley surface was slatted rubber. When all alley floors were rubbered, 16 %-units fewer cows lay in the cubicles compared with when all alleys were concrete slatted floors.
The cows spent more time standing and walking, without increasing the time at the feeding table, when soft flooring was available. When the cubicle alley surface was soft instead of hard, 13 %-units more cows used this area.
The results implicate that soft flooring enhance natural behaviour of cows. The cows stand or walk more and lie shorter in cubicles. Soft flooring is an excellent option to satisfy dairy cows' demands on welfare and for a thriving prosperous modern milk produc-tion.

,

Mjuka gummimattor som golvunderlag i skrapgångar för mjölkkor har växt i popularitet de sista åren. Gummimattorna har till uppgift att förbättra stallmiljön genom att tillåta kon att förflytta sig halkfritt och komfortabelt, samt att bidra till bättre ben och klövhäl-sa. Mitt syfte med examensarbetet har varit att göra en fallstudie om hur en övergång från hårt till mjukt underlag i skrapgångarna påverkar kons placering i stallet.
Fallstudien har genomförts i Norrbotten där en lösdriftsbesättning bestående av 41 kor ingick i studien. Korna observerades med 15 minuters mellanrum från kl. 09.00 – 16.00 , vid tre tillfällen med olika golvmaterial i skrapgångarna. Manuellt observerades antalet individer som befann sig på olika platser i stallet.
Resultatet av studien visar att i snitt 6 % -enheter färre antal kor låg i sina liggbås när underlaget i skrapgången var belagd med mjuk gummimatta. Om det finns mjuka gum-mimattor i hela stallet låg i snitt 15 % -enheter färre antal kor i sina liggbås jämfört med när det var betongspalt i skrapgångarna. Korna uppehöll sig i större utsträckning stående och gående i skrapgångarna utan att i högre grad besöka foderbordet. I skrapgången längs foderbordet uppehöll sig i snitt 13 % -enheter fler kor när underlaget var mjukt istället för hårt.
Med hänsyn till resultatet av studien är slutsatsen att mjukt underlag i skrapgångarna stimulerar kons naturliga beteende. Korna står eller går mer och ligger kortare tid i ligg-båsen. Detta tyder på att en del av liggbeteendet orsakas av vilken golvtyp som finns på gångytorna. Mjuka golv är ett bra alternativ för att tillgodose kons krav på komfort och hälsa i moderna mjölkproduktion. Figur 1 visar gångytan i liggbåsavdelningen.

Main title:Införande av mjuka golv för mjölkkor
Subtitle:en fallstudie
Authors:Vikström, Simon
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:45
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kor, mjukt gummigolv, klövhälsa, benhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7688
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 12:51
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics