Home About Browse Search
Svenska


Tingsmark, Jannike, 2016. Har den fysiska miljön ett inflytande på våldsbrott? : en fallstudie av Kungsgatan, Föreningsgatan och Drottninggatan. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Detta masterarbete fokuserar på forskningsfältet Environmental Criminology som är en kombination av miljöpsykologi och kriminologi. Ämnet har syftet att försöka förstå brottsmönster genom att studera de fysiska miljöer brott förekommer i och hur de kan påverka människors beteende (Wortley & Mazerolle, 2008).
Detta ämne kändes aktuellt med tanke på mitt intresse för relationen mellan människan och den byggda miljön. Samt att det dagligen går att läsa i tidningar om våldsbrott som har skett på offentliga platser i Malmö. Därmed blev syftet med detta arbete att undersöka ifall den fysiska miljön har ett inflytande på mängden våldsbrott.
För att få en förståelse för vilka faktorer i den fysiska miljön som kan ha ett inflytande på mängden våldsbrott började arbetet med en litteraturstudie. Teorin presenteras under sex rubriker; kontroll, översiktlighet, oordning, service, vegetation och belysning.
Därefter analyserades statistik över våldsbrott i Malmö från höstmånaderna mellan åren 2013-2015. Analysen utfördes via en GIS-analys för att få en förståelse över vilka gator som är brottsbelastade. Utifrån resultatet av brottsanalysen valdes Kungsgatan, Föreningsgatan och Drottninggatan som arbetets studieområden. Platsbesök och observationer pågick under november månad, där människorna och teorins identifierade faktorer studerades.
Arbetets resultat visar att Kungsgatan med 17 våldsbrott samt Föreningsgatan med tio våldsbrott har goda förutsättningar i den fysiska miljön. Medan Drottninggatan med två våldsbrott har sämre förutsättningar. Slutsatsen är att teorins förutsägelse om den fysiska miljöns inflytande på våldsbrott inte sammanfaller med arbetets resultat.

,

This master's thesis focuses on the research field of Environmental Criminology, which is a combination of environmental psychology and criminology. The subject has the objective to try to understand crime patterns by studying the physical environments of crime scenes and how they can affect human behavior (Wortley and Mazerolle, 2008).
This topic seemed relevant, given my interest in the relationship between man and the built environment. Also the fact that every day you can read in the newspapers about the violent crimes that have occurred in public places in Malmö. Because of that, the aim of this thesis is to investigate if the physical environment has an influence on the amount of violent crime.
To get an understanding of the factors in the physical environment that may have an influence on the amount of violent crime, the work began with a literature study. The theory is presented under six headings; control, overview, disorder, service, vegetation and lighting.
Then the statistics on violent crimes in Malmö during the autumn months from the year 2013-2015 were analyzed. The analysis was performed through a GIS analysis to gain an understanding of which streets has the most occurrence of violent crime. Based on the results of the crime analysis, Kungsgatan, Föreningsgatan and Drottninggatan were selected as areas of study. After that, site visits and observations took place during the month of November, where the people and the theory’s identified factors were studied.
The results showed that Kungsgatan with 17 violent crimes and Föreningsgatan with 10 violent crime had both good conditions in the physical environment. While Drottninggatan with 2 violent crimes had unfavorable conditions. This thesis conclusion is that the theoretical prediction of the physical environment influence does not coincide with the results.

Main title:Har den fysiska miljön ett inflytande på våldsbrott?
Subtitle:en fallstudie av Kungsgatan, Föreningsgatan och Drottninggatan
Authors:Tingsmark, Jannike
Supervisor:Hägerhäll, Caroline
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:våldsbrott, fysisk miljö, environmental criminology, Malmö, Rörsjöstaden, oordning, vegetation, belysning, kontroll, översiktlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6134
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2016 14:33
Metadata Last Modified:16 Dec 2016 14:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics