Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Joakim, 2004. Finansiella instrument för svenska lantbruksföretag : riskhantering och finansiella instrument för lantbruksföretag i Sverige. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
655kB

Abstract

The survey describes a number of risks that Swedish farming companies are exposed to. The risk areas covered by the survey are currency risks, price risks and financial risks. The survey further describes why these risks have a great impact on the future development of the farming companies. The survey highlights the interrelation between the risks and the measures which can be used to minimize the risks, so-called financial instruments.
The aim of the survey is to put focus on above mentioned risks and describe how these risks can be reduced to prevent the Swedish farming industry from stagnating in the future.
The survey is a secondary survey whereby existing knowledge about risks and risk management is applied to farming companies. The written information on price risks and hedging is primarily derived from foreign sources. Swedish sources have been used for the text on currency risks and funding of capital.
The survey describes a number of financial instruments that counteract the currency risks and price risks as well as the problems associated with funding of capital. The effects of using currency futures and options as a means of minimizing currency risks are demonstrated.
Furthermore, hedging of agriculture related futures and options on commodity exchanges as a means of minimizing price risks are described. Finally, the advantages of using financial instruments for funding of capital are discussed. The financial instruments considered for funding of capital are factoring, leasing, caps & floors and interest rate swaps.
The market for agriculture related futures and options is still limited in Sweden. One reason is that the market is regulated by the common European agricultural policy which affects the prices through EU substitutions and interventions. By de-clutching the EU substitutions the price fluctuations for goods can increase and generate a greater need for price risk management tools. Currency risks and risks associated with funding of capital are today managed by Swedish banks. A currency market is generated through Swedish companies active in foreign trade and through Swedish banks selling currency futures and options.
The funding of capital is regulated by law. The fact that the capital market is de-regulated has
made life easier for the Swedish farming companies the last ten years. Methods exist to effectively raise capital through borrowing of securities or through financing via financial institutions.

,

Undersökningen beskriver ett antal risker som svenska lantbruksföretag utsätts för. De riskområden som undersökningen inriktar sig på är valutarisker, prisrisker och finansiella risker. Undersökningen förklarar också varför dessa risker har stor betydelse för lantbruksföretagens fortsatta utveckling. Undersökningen beskriver sambandet mellan riskerna och de metoder som kan användas för att minimera riskerna, s.k. finansiella instrument.
Syftet med undersökningen är att belysa ovan nämnda risker och beskriva hur dessa risker kan minimeras för att förhindra en stagnation för det svenska lantbrukets utveckling i framtiden.
Undersökningen är en sekundärundersökning där befintlig kunskap om risker och riskhantering appliceras på lantbruksföretagen. Den skriftliga informationen när det gäller prisrisker och hedging hämtas framförallt från utländska källor. För valutarisker och kapitalanskaffning har svenska källor använts.
Undersökningen beskriver ett antal finansiella instrument för att motverka valutariskerna och prisriskerna samt problematiken vid kapitalanskaffning. För att minimera valutariskerna beskriver undersökningen effekterna av att utnyttja handel med valutaterminer och valutaoptioner. Vidare beskrivs hedging genom handel med jordbruksrelaterade terminer och optioner på råvarubörser för att minimera prisriskerna. Slutligen behandlas fördelarna med att använda finansiella instrument vid kapitalanskaffning. De finansiella instrumenten för kapitalanskaffning som beskrivs är factoring och leasing samt caps & floors och ränteswaps.
Marknaden för jordbruksrelaterade terminer och optioner är fortfarande begränsad i Sverige. En orsak är att marknaden regleras av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken som påverkar priserna genom EU-ersättningar och intervention. Genom en frikoppling av EU-ersättningarna kan prisfluktuationerna på varorna bli större och behovet kan då öka av att finna metoder för att prissäkra sina varor.
Valutarisker och kapitalanskaffningsrisker hanteras idag av svenska banker. Det finns en valutamarknad genom de svenska företag som handlar med utlandet och svenska banker som säljer valutaterminer och optioner.
Kapitalanskaffningen regleras genom lagstiftningen. Kapitalmarknaden är avreglerad vilket har underlättat för de svenska lantbruksföretagen de senaste tio åren. Metoder finns för att effektivt kapitalanskaffa genom pantbelåning eller finansiering via finansbolag.

Main title:Finansiella instrument för svenska lantbruksföretag
Subtitle:riskhantering och finansiella instrument för lantbruksföretag i Sverige
Authors:Larsson, Joakim
Supervisor:Karlsson, Ann-Britt
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete : Affärsledarskap för den gröna sektorn/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Volume/Sequential designation:4
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:företagsekonomi, jordbruk, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7430
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7430
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:25
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics