Home About Browse Search
Svenska


Thidell, Åsa, 2021. Rädda Kvillebäcken : möjligheter att rena och fördröja dagvatten. Dagvattenstrategi med syfte att skapa en renare recipient.. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
38MB

Abstract

Som en följd av ett klimat i förändring, med osäkerhet kring framtida scenarion för mängden regn, krävs en mer flexibel förhållning till dagvattenhantering. Den här uppsatsen diskuterar hur en hållbar dagvattenhantering kan utformas i urbana miljöer och applicerar lösningar på området Backaplan i Göteborg. Området har valts för att det är ett befintligt industri- och verksamhetsområde som ska göras om till ett stadsmässigt bostads-, kontors- och verksamhetsområde. Genom Backaplan rinner Kvillebäcken. Bäcken tar idag emot dagvatten från omkringliggande områden och är påverkad både av föroreningar och markanvändningen runt omkring. I uppsatsen diskuteras förslag på lösningar och en strategi för en hållbar dagvattenhantering i den nya utformningen av området Backaplan. Uppsatsens slutsats är att i en framtid med större osäkerhet om mängden fallet regn, till en följd av klimatförändringar, krävs en flexibel förhållning till dagvattenhantering.

,

The climate is changing, and as a consequence of that there exists uncertainty about the amount of rain that will fall in the future. Therefore, a more flexible approach to stormwater treatment is needed. This paper will discuss how a sustainable stormwater treatment can be formed in urban areas. Solutions and suggestions are applied on the area of Backaplan in Gothenburg. The area was chosen because the existing industry- and business area will be rebuilt to a dense city area with living accommodation, offices, and businesses. Through the area flows the watercourse Kvillebäcken. Stormwater from the surrounding area is coming to the watercourse and it is also affected by the surrounding land use. The paper will present suggestions for solutions to a sustainable stormwater treatment within the new area Backaplan. The paper’s conclusion is that in a future with greater uncertainty of the amount of rain and extreme weather, as a consequence of climate change, a flexible approach to stormwater treatment is needed.

Main title:Rädda Kvillebäcken
Subtitle:möjligheter att rena och fördröja dagvatten. Dagvattenstrategi med syfte att skapa en renare recipient.
Authors:Thidell, Åsa
Supervisor:Wahl, Scott and Bensch, Åsa
Examiner:Gyllin, Mats and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, Kvillebäcken, fördröjning och rening av dagvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17373
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2021 11:38
Metadata Last Modified:18 Nov 2021 02:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics