Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Emil, 2017. Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
796kB

Abstract

Uppsatsen undersöker med induktiv kvalitativ ansats hur det urbana industrilandskapet ter sig i stadsomvandlingsprocesser samt vilka värden och kvaliteter som är viktiga att ta tillvara på. Utgångpunkten är ett underlag i form av en teoristudie där bland annat kulturarvsprocesser, industrilandskapets värden samt det lagmässiga skyddet avhandlas. Som komplement till teoriavsnittet har en fallstudie med två planeringsrelaterade platsexempel, Nyhamnen i Malmö och Norrköpings industrilandskap gjorts. De bidrar med viktig planeringsmetodik att relatera till när forskningsfrågorna om industrilandskapets skydd och hot, metoder och kriterier för bevarande samt hur det hanteras som en resurs i stadsplaneringen diskuteras. Sammantaget är den generella slutsatsen att industrilandskapet bär på stora kvaliteter som kulturarv och bör hanteras med försiktighet i stadsomvandlingsprocesser, speciellt om det råder brist på antikvarisk kompetens.

,

This essay investigates with an inductive in-case approach how to handle the cultural historic values of urban industrial areas in conversion processes and urban planning. The basis of the assay is in the form of a theory chapter which include perspective on cultural heritage processes, the values of industrial landscapes as well as its legal protection. To complement the theory with important planning methodologies a case study has been made covering both the planned development of Nyhamnen in Malmö as well as the preservation of a valuable industrial landscape in Norrköping. The aspects that are discussed in the essay are the industrial landscape’s values, threats and protection, methods and critera for preservation but also how to use it as a sustainable resource in urban planning. Overall, the general conclusion is that the industrial landscape is connected with great qualities as cultural heritage and should be handled with caution in the urban conversion processes, especially if there is a lack of antiquarian skills and knowledge.

Main title:Fabriken under förändring, från dystopi till utopi?
Subtitle:en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.
Authors:Abrahamsson, Emil
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Kristensson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplanering, kulturhistoria, industrilandskap, identitet, stadsomvandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 10:35
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics