Home About Browse Search
Svenska


Englander, Linnea, 2020. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. En litteratur- och planstudie av anläggningen har genomförts för att få reda på dess utformning och historia, men också hur anläggningen förhåller sig till rumsliga aspekter. Beskrivningar av rumsliga koncept som Catherine Dee tar upp i Form and Fabric in Landscape Architecture: a visual introduction (2001) har används i analysen av trädgårdens rumslighet och design. Dessa koncept är: öppenhet och slutenhet, kanter, trösklar, gångar, fokuspunkter, skala och geometri.

Trädgården, som beskrivits som det perfekta exemplet på konsten att skapa någonting effektfullt i en liten skala, är uppbyggd av flera trädgårdsrum med olika uttryck och funktioner. På grund av rummens olika karaktär upplevs trädgården som större. Klippta häckar, murar och husfasader fungerar som inramningar av dessa rum och gör att trädgården inte upplevs på en gång, vilket skapar spänning i trädgården. Den italienska villans förening av hus, trädgård och landskap är tydlig i Villa Gamberaias utformning och kan inspirera till en mer sammanhängande och effektfull trädgårddesign i dagens privatträdgårdar.

,

”…an astonishingly small space” as a bachelor thesis in landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp. The study includes a spatial analysis of the Italian renaissance garden Villa Gamberaia. The intent of the study is to find inspiration and guidance to help the designing of private gardens of today. A literature- and plan study of the garden has been conducted to find out its design and history, but also how the garden relates to spatial aspects. Descriptions of spatial concepts that Catherine Dee addresses in Form and Fabric in Landscape Architecture: a visual introduction (2001) have been used in the analysis of the garden's spatiality and design. These concepts are: openness and closeness, edges, thresholds, paths, focal points, scale and geometry.

The garden, which has been described as the perfect example of the art of creating something effective on a small scale, is made up of several garden rooms with different expressions and functions. Because of the different character of each rooms, the garden is perceived as larger. Trimmed hedges, walls and house facades act as framing of these rooms and prevents the garden from being experienced all at once, which creates tension in the garden. The Italian villa's integration of house, garden and landscape is clear in Villa Gamberaias design and can inspire a more coherent and effective garden design in today's private gardens.

Main title:”…an astonishingly small space”
Subtitle:en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia
Authors:Englander, Linnea
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Villa Gamberaia, Italiensk renässansträdgård, rumslighet, Catherine Dee, landskapsarkitektur, trädgårdsdesign, privatträdgårdar, trädgårdsrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15514
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2020 12:48
Metadata Last Modified:05 May 2020 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics