Home About Browse Search
Svenska


Wingård, Karolina, 2021. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays
society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which
threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. The challenge at
hand lies in feeding a growing population without overtaxing our natural resources. Food is relatable and
relevant to all of UN:s Sustainable Development Goals and in a sustainable food production context, that
includes aspects of relations regarding that of man and nature, urban and rural areas, and production and
consumption. Even if food concerns all of us, our relations to food production has in many ways been lost. A
strenghening of those relations could mean an increased valuation of food, food production and by extension
an increased valuation of our natural resources.
Land usage planning and asociated responsibilities is in Sweden governed by the local municipalities,
which in effect means that a lot of food production policies set on a regional, national and international
level are interpreted and applied by the municipalities themselves. Each municipality has the opportunity to
provide the best prerequisites for a resilient local community, and food has potential to be the tool used to
reach that goal. To achieve good food connections and knowledge about what constitutes a sustainable food
landscape on a local level, inventory of food production resources in the municipality can be a useful tool.
The planning of a food landscape, or foodscape, challenges all sectorial compartmentalisation on all governing
levels. Furthermore, foodscape can broaden practises of physical planning.

,

Livsmedelsproduktion och vår markanvändning kan beskyllas för många av de globala miljöproblem vi har
idag och när dessutom befolkningen ökar och klimatförändringarna äventyrar skördarna, kan problemen
bli än större. Utmaningen ligger i att kunna mätta en växande befolkning utan att samtidigt överutnyttja
naturresurserna. Mat går att koppla till samtliga globala mål och en hållbar livsmedelsproduktion inkluderar
både människa och natur, stad och land, produktion och konsumtion. Även om mat är något som berör
alla har vår relation till matproduktion i stor utsträckning gått förlorad. Om relationen stärks finns bättre
möjligheter att också värdesätta maten, matproduktionen och i längden naturen.
I Sverige ligger planering och ansvar över markanvändning hos kommunerna. Därför är det på
kommunal nivå som en stor del av regionala, nationella och internationella livsmedelsstrategier kan tillämpas.
Varje kommun har möjlighet att skapa förutsättningar för ett resilient lokalsamhälle och mat kan vara det
verktyg som används för att nå dit. För en lokal förankring behövs en inventering över livsmedelsproduktionen
inom kommunen, samt kunskap om vad som ingår i ett matlandskap för att det ska vara livskraftigt och
hållbart. Planering för matlandskap utmanar all sektoriell indelning på samtliga beslutsfattande nivåer. Det
kan även vidga synen kring vad samhällsplanering innebär i praktiken.

Main title:Matlandskap
Subtitle:om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem
Authors:Wingård, Karolina
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:livsmedelssystem, jordbruk, matproduktion, foodscape, biologisk mångfald, biotoper, ekosystem, ekosystemtjänster, miljömål, Tanum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Mar 2021 12:21
Metadata Last Modified:04 Mar 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics