Home About Browse Search
Svenska


Wegren, Kristin, 2015. Skissen som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

I denna kandidatuppsats undersöks skissandets roll i gestaltningsprocessen. Syftet är att sprida kunskap kring hur vi landskapsarkitekter kan dra nytta av detta verktyg i vårt arbete.
Genom att bättre förstå hur skissen fungerar kan vi utveckla och optimera vårt användande av den.
Inledningsvis görs en genomgång av hur skissprocessen fungerar. Därefter fastslås tre faktorer som stärker skissen som landskapsarkitektens verktyg; det diskuteras hur kreativiteten kan stimuleras av skissande, hur skissen kan användas för undersökande och platsförståelse samt
hur skissen påverkar minnet och upplevelsen av en plats. Arbetet bygger i huvudsak på en litteraturstudie. Ett mindre experiment kompletterar litteraturen i kapitlet om skiss och minne.
Genom litteraturstudien konstateras att skissens organiserande funktion stärker vår förmåga att se och lösa problem. Skissens förmåga att sålla information hjälper oss även att schematisera och förstå verkligheten. Det ökade fokus på objektet som en skiss kräver av utövaren
påverkar också hens relation till motivet. Resultatet av det enkla experimentet ger en antydan om ett visst samband mellan skissande och ett mer detaljerat minne av en plats.

,

In this paper the role of sketching in the design process is examined. The aim is to spread knowledge about what use landscape architects can extract out of sketching in our daily job.
By getting to know better how the process of sketching works, we can develope and optimize the way we use it.
Initially a review is made of how the process of sketching works. Three facts that states the sketch as an important tool for landscape architects are made; how creativity is supported by sketching is discussed, how sketching can be used to examine and understand a place and how sketches affects the memory and the experience of a place. This work is mainly based on a litterature review. A less comprising study about the connection between sketching and memory is made as a complement to the litterature.
The litterature rewiew shows that the organizing function of the sketch improves our ability to detect and solve problems. The capacity of a sketch to interpret information also helps us to schematize and understand reality. The sketch demands a higher level of concen-tration which
affects our relation to the subject. The result from the small experiment gives nothing but a vague hint, saying that there may be a connection between sketching and a stronger memory of a place.

Main title:Skissen som verktyg
Authors:Wegren, Kristin
Supervisor:Henriksson, Alexander
Examiner:Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Skissa, skissprocess, designprocess, verktyg, kreativitet, platskännedom, minne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2015 10:20
Metadata Last Modified:11 Jun 2015 10:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics