Home About Browse Search
Svenska


Lindemann, Linnea, 2016. Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort? : en studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
881kB

Abstract

Den 1 mars 2016 infördes en ny lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lagen reglerar hur många nyanlända invandrare varje län och kommun ska ta emot. Denna fallstudie undersöker hur utvalda kommuner i Skåne förhåller sig till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända invandrare och vilka strategier de arbetar efter för att tillgodose bostäder åt målgruppen, samt hur tolkningen och arbetet påverkar segregationen inom och mellan kommuner.

Invandrare och inkomstfattiga hushåll är koncentrerade till hyresrättsbeståndet och till allmännyttan i synnerhet. De senaste två decennierna har sambandet mellan upplåtelseform
och inkomstnivå stärkts. Kommuner som under tidigare år har haft ett obefintligt mottagande av nyanlända har många gånger förklarat det med bristen på hyresrätter. Dagens lagstiftning preciserar inte vilken form av bostäder den mottagande kommunen ska erbjuda målgruppen, vilket är ett försök att ge alla chansen att snabbt skapa boendealternativ.

I studien intervjuas sju skånska kommuner, som både har och saknar ett allmännyttigt bostadsbolag. De utvalda kommunerna tolkar lagen på olika sätt och graden ansvar kommunerna upplever i frågan varierar. Kommuner vars verksamhet vilar på moraliskt grundad legitimitet upplever socialt ansvar som drivkraften bakom att följa lagen och kommuner präglade av en pragmatisk legitimitet hänvisar till ekonomiska faktorer i större utsträckning. Kommunerna arbetar i varierande grad för att skapa permanenta boendealternativ åt nyanlända invandrare. De kommuner som är negativt inställda till mottagande hänvisar målgruppen till tillfälliga boendealternativ som omfattas av en tidsfrist.

,

The 1th of March 2016, a new law on joint responsibility for the reception of new immigrants was introduced. The law regulates how many new immigrants each county and municipality are suposed to receive and the decision is not appealable. This case study examines how selected municipalities in Scania relates to the law on joint reception of new immigrants and the strategies they are working on to meet the housing supply at a target audience, and how the interpretation and work affects segregation within and between municipalities.

Immigrants and households with a poor income are concentrated in the tenancy stock and to public housing in particular. During the past two decades the relationship between the tenancy stock and income level has strengthened. Municipalities, in previous years being non existent recipients, have explained that those facts depends on a shortage of rental unites. Current legislation does not specify what form of housing the receiving municipality will provide the immigrants, which is an attempt to give everyone the chance to quickly create accommodation.

In the study seven municipalities in Scania are interviewed, having and not having public housing. The selected municipalities interpret the law differently, and the degree of responsibility of the municipalities are experiencing the issue varies. Municipalities whose business rests on the moral legitimacy experiencing social responsibility as the driving force
behind the law and municipalities characterized by a pragmatic legitimacy refers to economic factors to a greater extent. The public housing is reported to be an important tool to meet the target with housing. Municipalities work in varying degrees to create permanent accommodation for newly arrived immigrants. The municipalities negative towards the target host refer to temporary accommodation subject to a time limit.

Main title:Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort?
Subtitle:en studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända
Authors:Lindemann, Linnea
Supervisor:Parker, Peter and Grander, Martin
Examiner:Kristensson, Eva and Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lagen om gemensamt mottagande av nyanlända, bosättningslagen, bostadsbrist, hyresrätter, allmännyttan, inkomstfattiga hushåll, legitimitet, segregation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2017 10:01
Metadata Last Modified:12 Apr 2017 10:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics