Home About Browse Search
Svenska


Bosdottir, Alva, 2019. Urban ängsplantering : litteraturstudie och ett gestaltningsförslag i gatumiljö i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Då de ekonomiska resurserna för grönyteskötsel minskar i Sverige och världen finns det anledning att
undersöka alternativ till de rådande normerna inom växtgestaltning och design av planteringar, och
även skötseln av dessa. Samtidigt är ängen en biologiskt värdefull vegetationstyp som starkt har minskat
i Sverige under det senaste århundradet. Arbetet syftar till att reda ut hur en traditionell slåtteräng
kan användas som förebild och inspiration till ett gestaltnings- och planteringsförslag i en mittrefug
på Amiralsgatan i Malmö, genom en litterturstudie över ängen som vegetation och de ekologiska
processer som ger förutsättningar för detta växtsamhälle, samt genom studier av trädgårdslitteratur
som handlar om hur man designar naturalistiska planteringar. Utifrån dessa två kunskapsområden har
gestaltningsförslaget producerats med en tydlig grund i bägge. Gestaltningsförslaget presenteras med
planer, illustrationer, växtbilder, växtlista och förklarande text.

Slutsatsen av arbetet är att det är möjligt att skapa estetiskt tilltalande, mer hållbara och mindre
resurskrävande planteringar om man väljer att utgå ifrån semi-naturliga växtsamhällen som ängen.
Dock finns det många faktorer att ta hänsyn till och det är inte helt oproblematiskt. Ett av de största
hinderna är de starka normerna som råder inom branschen, och att skötseln kräver större kunskap än
traditionell skötsel av perennrabatter. Naturalistisk vegetation kräver mindre skötsel än konventionella
planteringar, men skötselpersonal behöver vara välinformerad och kompetent för att upprätthålla det
önskade växtsamhället. Det främsta skiftet i perspektiv från konventionella planteringar är att jobba med
en näringsfattig och torr ståndort, använda skötselmetoder som mer liknar naturvårdsinsatser, samt att
tillåta dynamik och förändring i planteringen.

,

Since the economical resources for park maintenance is declining in Sweden and the world there is reason
to investigate alternatives to the current standards in planting design, and the maintenance of these. At
the same time the traditional hay meadow is a biologically valuable type of vegetation that has severely
declined in the past century. The purpose of this thesis is to investigate how a traditional hay meadow
can be used as a model and inspiration for a design proposition in a traffic island on Amiralsgatan in
Malmö, through a literature study of the hay meadow as a vegetation and the ecological processes that
shapes the plant community, as well as a study of literature on how to design naturalistic and ecological
plantings. The design proposition has been produced with a basis in these two fields of knowledge with
a distinct foundation in both. The design proposition is presented with plans, illustrations, pictures of
plants, a plant list and explanatory text.

The conclusion of the thesis is that it is possible to create aesthetically attractive, more sustainable and
less resource demanding plantings if you chose to start from and be inspired by a semi-natural vegetation
like the hay meadow. There is however many factors to consider and it’s not done entirely without
problems. One of the main problems are the current standards and norms in planting design, and that
the maintenance of naturalistic plantings demands greater knowledge than conventional perennial
plantings. Naturalistic vegetation needs less maintenance, but the workers need to be well informed
and competent to maintain the desired plant community. The main difference in perspective from
conventional planting design is to work with an unfertile and dry soil, use of management methods from
conservation biology and the allowance of change and dynamics in the planting.

Main title:Urban ängsplantering
Subtitle:litteraturstudie och ett gestaltningsförslag i gatumiljö i Malmö
Authors:Bosdottir, Alva
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Gunnarsson, Allan and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:äng, ängsplantering, naturalistisk plantering, slåtter, växtgestaltning, vegetationsdesign, naturinspirerad plantering, slåtteräng, ekologi, naturlik, naturinspirerad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11118
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11118
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2019 12:52
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics