Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Emma and Österback, Jonna, 2022. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt
sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund,
innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. Fallstudierna
sammanställs med studiens litteraturstudie för att ge ett nyanserat och fördjupat resulterat i form av
innehållsmässiga och strukturella gestaltningsaspekter, framtagna för att öka sociala interaktioner
på bostadsgårdar. Gestaltningsaspekterna presenteras i form av en SWOT-analys uppdelad i fyra
kategorier; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkorna i analysen speglar
gestaltningsaspekterna och är följande; Stor, grönska, sluten, solig, rumslighet, utsikt, parkering,
privata ytor, semi-privata ytor, lekyta, odling och tillgänglighet. Ett genomgående tema i studien är
konflikten mellan dagens stadsbyggnadsideal att bygga tätbebyggda områden i korrelation till att
skapa kvalitativ bostadsnära grönska. Syftet med studien innefattar således även att skapa
bidragande material i diskussionen för kvalitativa bostadsgårdars relevans och potential som social
arena i dagens städer. Konflikten är något som diskuteras under avsnittet Diskussion tillsammans
med andra relevanta aspekter rörande denna studie.

,

This bachelor thesis explores how the design of the courtyard affects the use and social
interactions on the area. A consistent topic though this thesis is the conflict between building
highly exploited areas and creating green spaces; a part of this study is therefore to emphasize the
social importance and opportunities a courtyard could cover in the society. The aim for this
bachelor thesis is also to produce general aspects of design for courtyards; this is done through
several methods to produce a nuanced result. The methods consist of a literature study and two
case studies of courtyards in Lund. The case studies include four semi-structured interviews and a
site analysis for each courtyard; this is later on summarized in a SWOT-analysis as a
representation of general aspects of design. The SWOT-analysis consists of four categories,
strengths, weaknesses, opportunities and threats. The aspects of strengths, which symbolizes our
general aspects of design, that were established was; large, green, sunny, closed to the general
public, spatial design, a view for the residentials, parking opportunities, private and common
areas, accessibility and lastly areas for play and cultivation.

Main title:Bostadsgården som socialt vardagsrum
Subtitle:med utgångspunkt i två gårdar i Lund
Authors:Samuelsson, Emma and Österback, Jonna
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, sociala interaktioner, sociala möten, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17741
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17741
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2022 06:30
Metadata Last Modified:18 May 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics