Home About Browse Search
Svenska


Habén, Bianca, 2022. Publika trädgårdar under glas : en jämförelse av dåtida och nutida syften samt nyttjanden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

De praktfulla vinterträdgårdarna kommer från en svunnen tid men än idag smyckar några få våra publika parker och trädgårdar. Därför ämnar detta arbete uppmärksamma variationen av inglasade offentliga rum, deras ursprung såväl som utformning och nutida nyttjande. Arbetet syftar även till att undersöka botaniska trädgårdars växthus och huruvida dessa skiljer sig från övriga. I studien jämförs därmed fyra skilda offentligt inglasade miljöer i Sverige och Danmark för att kunna utvärdera en generell helhetsbild. För platsstudierna gjordes kvalitativa analyser med kompletterande intervjuer samt litteraturstudier inom ämnet.
De botaniska trädgårdarna skiljer sig främst då växtsamlingarna väljs utifrån särskilda kriterier, vars information även lagras i databaser. Vidare skiljer sig nyttjandet av de inglasade trädgårdarna då de botaniska verkar som institutioner vilka ska bistå forskning och utbildning inom ämnet botanik och samtidigt ämnar bilda allmänheten. Generellt nyttjas vinterträdgårdarna i enlighet med deras initiala syfte, med undantag av sådana som tidigare var slutna och först på senare blivit publika. Samtliga glaskonstruktioner har en symmetrisk utformning inspirerad av Joseph Paxtons Crystal Palace från 1851, även om de fysiskt ser väldigt olika ut. I urvalet förekom avvikelser, så som Vinterhaven i Glyptoteket, vilket tydligt skiljer sig från resterande inglasade offentliga trädgårdarna. Det är till stor del denna variation som gör undersökningen intressant och detta bör vara en drivkraft för fortsatt arbete av deras bevarande.

,

The magnificent conservatories come from a bygone era, but still a few adorn our public parks and gardens. Therefore, this work intends to draw attention to the variety of glazed public spaces, their origin as well as design and modern-day use. The work also aims to investigate greenhouses in botanical gardens and whether these differ from others. The study thus compares four different publicly glazed environments in Sweden and Denmark in order to be able to evaluate a general whole. For the site studies, qualitative analyzes were performed, with supplementary interviews, as well as literature studies within the subject.
The botanical gardens differ mainly as the plant collections are selected based on certain criteria, and whose information is stored in databases. Furthermore, the use of these glazed gardens varies as the botanical ones act as institutions which are to assist research and education in the botanic subject and at the same time educate the public. The conservatories are generally used in accordance with their initial purpose, with the exception of those that were previously closed units and only later became open to the public. All studied glass constructions have a symmetrical design inspired by Joseph Paxton's Crystal Palace from 1851, although they physically look very different. The study also shows deviations, such as Vinterhaven in Glyptoteket, which is clearly different from the other glazed public gardens. It is largely this variation that makes the survey interesting, and this should be a driving force for continued work of their conservation.

Main title:Publika trädgårdar under glas
Subtitle:en jämförelse av dåtida och nutida syften samt nyttjanden
Authors:Habén, Bianca
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:inglasade miljöer, inomhusträdgård, vinterträdgård, botanisk trädgård, Joseph Paxton
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18145
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2022 11:20
Metadata Last Modified:19 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics