Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Åse, 2006. Ligghallsareans inverkan på beteenden hos högdräktiga ston i lösdrift. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This pilot study tried to answer the question however the present animal welfare regulations
for horses regarding lying hall area requirements are adequate for horses older than
24 months. The study was carried out at one of the largest stud farms for standard bred
horses in Sweden. Mares in late pregnancy with an initial mean age of 10 years was used
in a behaviour study. The influence of varying space per animal in a loose-housing system
on behaviours like the horses' lying hall use, standing, resting, moving behaviour and
threats was studied. The behaviour at three different horse densities – 18 mares, 13 mares
and 8 mares (7.4 m2, 10.3 m2 and 16.7 m2 per mare, respectively) – was recorded by use
of video. Lying hall use was investigated by using an interval study. Standing, resting and
moving behaviour was studied continuously. Threats were also recorded in the continuous
study together with the response and the behaviour before and after a threat where
noted.
The literature study included the horse's natural behaviour, the consequences of stress
and insufficient rest for the pregnant mare and her foetus. Additionally, design of lying
hall in a loose housing system has been studied.
The results clearly indicated that a larger portion of the mares was using the lying hall at
the lowest horse density. At this density, the mares spent more time in the lying hall.
Nevertheless, the number of mares in the lying hall was almost twice as high at the highest
horse density as at the two lower levels. At the intermediate horse density – "13
mares", a higher degree of anxiety could be observed. Obviously, other factors, not studied
here, as rank and group constellation influenced the lying hall use.
The majority of the mares used the lying hall for resting, standing and lying purposes. A
larger portion of the mares using the lying hall used it for resting at the lowest horse density.
The rest was negatively influenced by the threats which almost ceased to appear at
the lowest density. At the lowest horse density – "8 mares" – the mares receiving threats
were not disturbed very much. Many of them are continued resting. The lower horse density
and resulting in the larger private zones seemed to lower the level of anxiety.
The results showed that the mares have a preference for staying in the darker parts of the
lying hall throughout the day and night, as the light was on all the time due to the video
recordings.
Keywords: Mares, lying hall, threat, aggression, time budget, behaviour

SAMMANFATTNING

Detta är en pilotstudie som har försökt få några svar på frågan om nuvarande djurskyddsföreskrifter
för häst gällande ligghallsarea, är otillräcklig för en djurkategori med vuxna
djur > 24 månader. Arbetet har genomförts som en beteendestudie på ett av landets största
varmblodsstuterier. Den studerade djurkategorin var högdräktiga ston med en initial medelålder
på 10,1 år. I studien studerades hur hästarnas ligghallsutnyttjande, stå-, vilo- och
förflyttningsbeteenden samt uppkomna hot påverkades vid varierande beläggningsgrad i
en lösdrifts ligghall. Stona filmades med en fast monterad övervakningskamera kopplad
till en time-lapsvideo, vid 3 olika beläggningsgrader – 18 ston, 13 ston och 8 ston (7.4 m2,
10.3 m2 respektive 16.7 m2 per sto). Ligghallsutnyttjandet genomfördes som en intervallstudie.
På stå-, vilo- och förflyttningsbeteenden gjordes det en kontinuerlig studie. Uppkomna
hot gjordes också som en kontinuerlig studie, där även hotnivåer, hotbemötande
samt beteenden före och efter hot noterades.
I litteraturstudien inkluderade hästens naturliga beteenden samt konsekvenserna av stress
och otillräcklig vila för det dräktiga stoet och dess foster, samt utformningen av lösdriftens
ligghall.
Studien visade att en större andel ston utnyttjade ligghallen vid den lägsta beläggningsgraden.
Likaså tillbringade dessa ston mer tid i ligghallen. Dock var det faktiska antalet
ston i ligghallen nästan dubbelt så högt vid den högsta beläggningen som vid de två lägre.
En högre grad av oro kunde konstateras i den mittersta beläggningen – 13 ston. Uppenbarligen
påverkas ett ligghallsutnyttjande även av andra faktorer som ej är studerade här,
såsom par- och gruppkonstellationer samt gruppsammansättning.
Majoriteten av stona som använder ligghallen utnyttjar den till vila, stående och liggande.
Andelen vilobeteenden inne i ligghallen av den sammanlagda tiden i lösdriften ökar vid
den lägsta beläggningen, då arean per individ är som högst. Vilan påverkas negativt vid
uppkomna hot, då den i princip avbryts helt för samtliga ston. Vid den lägsta beläggningen
– 8 ston – störs mottagarstona dock inte lika mycket, utan en hel del ston fortsätter att
vila. Här verkar den lägre faktiska beläggningen och därmed de större privata sfärerna
påverka graden av oro i en positiv riktning.
Studien visade att stona har en preferens för att vistas i ligghallens mörkare delar under
dygnets mörka timmar – då ligghallens belysning har varit tänd.
Nyckelord: Ston, ligghall, hot, aggressioner, dygnsbudget, beteende

,

Detta är en pilotstudie som har försökt få några svar på frågan om nuvarande djurskyddsföreskrifter
för häst gällande ligghallsarea, är otillräcklig för en djurkategori med vuxna
djur > 24 månader. Arbetet har genomförts som en beteendestudie på ett av landets största
varmblodsstuterier. Den studerade djurkategorin var högdräktiga ston med en initial medelålder
på 10,1 år. I studien studerades hur hästarnas ligghallsutnyttjande, stå-, vilo- och
förflyttningsbeteenden samt uppkomna hot påverkades vid varierande beläggningsgrad i
en lösdrifts ligghall. Stona filmades med en fast monterad övervakningskamera kopplad
till en time-lapsvideo, vid 3 olika beläggningsgrader – 18 ston, 13 ston och 8 ston (7.4 m2
,
10.3 m2
respektive 16.7 m2
per sto). Ligghallsutnyttjandet genomfördes som en intervallstudie.
På stå-, vilo- och förflyttningsbeteenden gjordes det en kontinuerlig studie. Uppkomna
hot gjordes också som en kontinuerlig studie, där även hotnivåer, hotbemötande
samt beteenden före och efter hot noterades.
I litteraturstudien inkluderade hästens naturliga beteenden samt konsekvenserna av stress
och otillräcklig vila för det dräktiga stoet och dess foster, samt utformningen av lösdriftens
ligghall.
Studien visade att en större andel ston utnyttjade ligghallen vid den lägsta beläggningsgraden.
Likaså tillbringade dessa ston mer tid i ligghallen. Dock var det faktiska antalet
ston i ligghallen nästan dubbelt så högt vid den högsta beläggningen som vid de två lägre.
En högre grad av oro kunde konstateras i den mittersta beläggningen – 13 ston. Uppenbarligen
påverkas ett ligghallsutnyttjande även av andra faktorer som ej är studerade här,
såsom par- och gruppkonstellationer samt gruppsammansättning.
Majoriteten av stona som använder ligghallen utnyttjar den till vila, stående och liggande.
Andelen vilobeteenden inne i ligghallen av den sammanlagda tiden i lösdriften ökar vid
den lägsta beläggningen, då arean per individ är som högst. Vilan påverkas negativt vid
uppkomna hot, då den i princip avbryts helt för samtliga ston. Vid den lägsta beläggningen
– 8 ston – störs mottagarstona dock inte lika mycket, utan en hel del ston fortsätter att
vila. Här verkar den lägre faktiska beläggningen och därmed de större privata sfärerna
påverka graden av oro i en positiv riktning.
Studien visade att stona har en preferens för att vistas i ligghallens mörkare delar under
dygnets mörka timmar – då ligghallens belysning har varit tänd.

Main title:Ligghallsareans inverkan på beteenden hos högdräktiga ston i lösdrift
Authors:Nilsson, Åse
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete för agronomexamen, Alnarp
Volume/Sequential designation:20
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hästar, sto, dygnsbudget, hot, aggression, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 08:58
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics