Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Emma, 2014. Kan funktionalismens ideal användas i dagens stadsplanering?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
793kB

Abstract

I den här litteraturstudien är det den historiska utvecklingen gällande stadsplanering, med funktionalismens ideal och utmaningar som står i fokus.
Vilka är dagens utmaningar i stadsplanering? Vilka ideal fanns det under funktionalismen? Vilka spår kan vi se idag och kan vi använda oss av funktionalismens idéer i dagens planering?
Vi står inför många utmaningar i dagens stadsplanering. Klimatförändringar och den globala urbaniseringen sätter allt större press på städerna. Man benämner tiden 1930-1975 som funktionalismen epok i Svensk stadsplanering. Under funktionalismen var den största utmaningen att lösa den akuta boendebristen som skapats på grund av att allt fler flyttat in till städerna på grund av industrialiseringen. Man kan säga att vi står inför liknande problem idag då allt fler flyttar in till städerna.
De som förespråkade funktionalismen ville skapa ett jämlikt och demokratiskt samhälle och man trodde att industrins metoder också kunde användas i stadsplaneringen. Man använde sig av zonering, trafikseparering och hus i park bebyggelse. Man forskade fram exakta mått och började använda sig av exploateringstal, rymlighetstal, och solvinklar som ansågs vara en exakt vetenskap. Men det man hade glömt bort var den beteendevetenskapliga delen. Man hade glömt bort individen och planerat likadant överallt. Upprepningar och samma färgskala överallt gjorde så att man kände sig understimulerad.
Idag säger vi oss ha lämnat den funktionalistiska planeringssynen bakom oss men tendenser till zonering finns fortfarande kvar. Allt fler villamattor, shoppingcentrum och kontorsområden byggs i städerna utkanter.

,

In this literature review, it´s the historical developments regarding urban planning with functionalism ideals and challanges that´s the focus.
What are the current challenges in urban planning? What were the ideals in functionalism? Can we see any trace today of functionalism ideals in our city planning and can we use it today?
We face many challenges in today's urban planning. Climate change and global urbanization is putting increasing pressure on cities. The time 1930-1975 was the functionalism epoch in Swedish city planning. During functionalism the biggest challange was to solve the acute housing shortage created due to the growing number of people that had moved to the cities because of the industrialization. You could say that we are facing similar problems today as more and more people are moving into the cities.
Those who advocated functionalism wanted to create an equal and democratic society and they thought that industry methods also could be used in urban planning. They used zoning, traffic separation and house in park buildings. They researched the precise dimensions and began to make use of plot ratio, floor space ratio, and solar angles that were considered to be an exact science. But they had forgotten the behavioral science. They had forgotten about the individual and planned it the same everywhere. Duplication and the same color scheme everywhere, made people feel under stimulated.
We say today that we have left the functionalist planning vision behind us, but tendencies to zoning is still there. More and more residential areas, shopping centers and office complexes are built in urban outskirts.

Main title:Kan funktionalismens ideal användas i dagens stadsplanering?
Authors:Karlsson, Emma
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:funktionalismen, ideal, utmaningar, stadsplanering, idag, hållbarhet, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3844
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 15:19
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics