Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Karl-Johan and Lillås, Carl-Anders, 2004. Är plöjningsfri jordbearbetning bättre än konventionell plöjning?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The background of this study is the fact that it nowadays is more common to grow wheat after wheat. Usually we plow every autumn to remove the straw, and we wanted to study the effect of alternative methods to do it. We have done this experiment to answer the question if no tillage is better than conventional plowing. The results of the field experiment indicate that there is a link between plant establishment and the choice of equipment, but also a higher weed pressure in experimental plots with only ground tillage. The equipments which left much straw on the top of the ground the problems with fungi were more severe. The big difference of the plant establishment was connected to the big difference of the establishment costs. The equipments used in our experiment were Väderstad Carrier, Kongskilde Delta Stubbharv, Väderstads Cultus+Excellent, Överums Växelplog, Dalbos Dinco, Kvernelands Ecomat, Blaxta Cultivation plow and direct drilling with Väderstads Rapid 400C. Best plant establishment was for Kverneland Ecomat and Blaxta cultivation plow. Worst plant establishment were for direct drilling and Väderstad Carrier because the tillage was too bad. The highest establishment costs were for Väderstad Carrier because we had to drive twice on the same field. The costs are 1156 kr/ha and for fungicides 620 kr/ha with a total cost of 1776 kr/ha. The lowest establishment costs were for direct drilling and Överums plow with a cost for direct drilling of 406 kr/ha and for fungicides 620 kr/ha with a total cost of 1026 kr/ha. The total cost for plowing was 663 kr/ha and there were no needs for any fungicides.

,

Försöksstudien som vi har gjort har sin grund i att det odlas allt mer vete efter vete i dagsläget. Då man brukar plöja varje höst för att bli av med alla halmrester så ville vi därför undersöka om det är möjligt att göra på annat sätt istället. Vi har därför utfört detta försök för att få svar på om plöjningsfri jordbearbetning är bättre än konventionell plöjning då man odlar vete efter vete.
Det vi har kommit fram till i detta fältförsök är att det finns en koppling mellan plantetablering och redskapsval, men också ett ökat ogrästryck i de försöksrutorna som bara bearbetades grunt. Efter de redskapen som lämnade mycket halm i ytan var svampangreppen mycket tidiga och omfattande. Det blev skillnader på plantetableringen och även skillnader på etableringskostnaderna för olika redskap.
Redskapen som vi har använt oss av i försöket var Väderstads Carrier, Kongskildes Delta Stubbharv, Väderstads Cultus+Excellent, Överums Växelplog, Dalbos Dinco, Kvernelands Ecomat, Blaxta Kultivatorplog och Direktsådd med Väderstads Rapid 400C.
Bästa plantetableringen fick vi med Kvernelands Ecomat och Blaxtas Kultivatorplog.
Sämsta plantetableringen fick Direktsådden och Väderstads Carrier, förmodligen eftersom det var för grund bearbetning.
Högst etableringskostnad hade Väderstads Carrier på grund av två körningar före sådd.
Kostnaden uppgick till 1156 kr/ha och för svampbekämpning 620 kr/ha som ger en total kostnad på 1776 kr/ha.
Lägst etableringskostnad hade Direktsådden och Överums Växelplog med en kostnad för Direktsådd på 406 kr/ha och för svampbekämpningen 620 kr/ha som ger en total kostnad på 1026 kr/ha.
Växelplogen hade en totalkostnad på 663 kr/ha och här behövdes ingen svampbekämpning göras.

Main title:Är plöjningsfri jordbearbetning bättre än konventionell plöjning?
Authors:Jönsson, Karl-Johan and Lillås, Carl-Anders
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:56
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:plöjning, redskap, ogräsbekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7540
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7540
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 09:56
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 09:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics