Home About Browse Search
Svenska


Bardosson, Bodil, 2005. Tycker dagens naturbrukselev att djurskötaryrket har hög status?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
427kB

Abstract

In this degree project I have tried to analyse thoughts about what's important in the
future work among students that are leaving the Land and animal husbandry programme.
I have also asked employer to understand to what degree they knew about the coming
employees thoughts about the future.
The method was a questionnaire which was sent to 14 schools of Land and animal
husbandry.
The questionnaire was answered by students in their last schoolterm. I got 167 answers
from students. 11 employer also were asked about their ideas conserning the students
thoughts about their coming work.
The questions where about wages, working environement, responsibility and
further education. The questions were multiple choise. In some questions there was the
opportunity to give personally alternative. The answer to the question about the status of
the work with domesticated animals, was free for own commentary. In the comparing
part between students and employers, there were four alternative for the answers. 1. not
important, 2. fairly important, 3. important, 4. very important.
The result of the study shows that the salary is "fairly important" to "important". To
have good friends at work is "very important" . The students think it is more important
to have good working environment than the employers think it is. The pupils do not
think it is important with further education but my analyse about that is that the result are
affected by the students longing for a work and a opportunity to earn their own
money after twelve years at school. The most important result in this study is
that the students think that work with domesticated animals have a high status. 31,3%
gave that answer.
The students also say that it is the people around them that look down on them at work.
The students know that they have to be capable, competent and have the right feeling to
be able to take care of the domesticated animals like cows, pigs and beefcows.

,

I det här examensarbetet har jag försökt ta reda på vad elever som slutar
naturbruksgymnasiet tycker är viktigt på sin kommande arbetsplats. Tror arbetsgivarna
att de vet vad den nyanställde tycker är viktigt?
Jag har gjort en enkät på 14 naturbruksgymnasier. De tillfrågade eleverna går sista
terminen på de treåriga naturbruksprogrammet med inriktning jordbruk/lantbrukets djur.
167 elever svarade på enkäten. Jag har även intervjuat 11 arbetsgivare på lantbruk om
vad de tror att eleverna tycker. Frågorna handlar bland annat om lön, arbetsmiljö,
ansvarstagande och vidareutbildning. Enkäten var utformad med givna svarsalternativ.
På några ställen fanns det möjlighet att ge egna alternativ. På frågan om vilken status
djurskötaryrket har fick de lämna kommentarer. Enkäten inriktar sig mycket på arbetet
med lantbrukets djur där statusen ibland anses vara låg. Den jämförande delen mellan
elever och arbetsgivare fick de tillfrågade fyra alternativ: 1. Inte viktig, 2. ganska viktig,
3. viktig, 4. mycket viktig.
Resultatet visar att lönen är ”ganska viktig” till ”viktig”. Att ha bra arbetskamrater är
mycket viktigt. Eleverna tycker det är viktigare med en bra arbetsmiljö än vad
arbetsgivarna tror att de tycker. Eleverna tycker inte att det är så viktigt med
vidareutbildning men det beror nog på att de efter tolv år i skolan vill ut och arbeta och
tjäna pengar. Det viktigaste jag sett i denna enkät är att eleverna tycker att
djurskötaryrket har en hög status. 31,3 % angav att yrket har en hög status. De tycker att
det mer är omgivningen som ser ner på vad de gör. Själva inser de att man måste vara
duktig, kunnig och ha den rätta känslan (djurögat) för att klara av att ta hand om
lantbrukets djur.

Main title:Tycker dagens naturbrukselev att djurskötaryrket har hög status?
Authors:Bardosson, Bodil
Supervisor:Lundqvist, Peter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:55
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:student, yrke
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 11:31
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics