Home About Browse Search
Svenska


Ambjörn, Marcus and Lagerstedt, Per, 2005. Hackelselängden beroende av skördemetod. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
246kB

Abstract

The conditions for a good silage process start with good wheather and choice of crop, then choice of harvesting machinery. The shorter and more mechanically treated crop, the better quality of the forage. (Pauly 1994). This study has examined the variations in chopping length depending on harvest method. Precision choppers works with a rotating chopping cylinder, where the crop is cut into pieces. The crop flow into the cylinder is determined of the specific speed of two rolls, which has influense of the chopping length. Silagewagons works with a fixed chopping length, which is determined of the distance between the knifes. The distance is the same on both waggons in this study.
Samples has been taken out and then sorted after length. The length fractions in the model was <20 mm, 20 - 40 mm, 40 – 60 mm, 60 –100 mm and >100 mm. To be able to decide dry matter and weigh percent the different fractions were put in scale bowls. Before the sorting all of the sample were weighed.
The results of this study shows that choppers have a very big amount of forage in that fraction which the machinery is adjusted for. Both choppers are able to maintain their mainly chopping length under 40 mm. The JF-chopper had most of forage in the interval 20-40 mm. They were adjusted for 12, respectively 14 mm but can be adjusted down to 5, respectively 4 mm chopping length.
Silagewagons have more longer straw materials than the choppers. That is because of the construction, which only makes it possible to cut it in 35 mm. Even though they have cut twice as long, they cut the silage to an acceptable length. In difference to the precision choppers, the silagewaggons distribute the silage more between the fractions. The biggest sample is in the fraction 40 – 60 mm. They have the same differ from the theoretical chopping length as the choppers, even though the choppers are able to process the silage shorter.
Pöttingers silagewagon can carry 22 m3 extra per load compared to the Sahlströms equipage. That means that 30 % less loads needs to be transported from the field. It halves the cost from windrow to silo, based on our calculation.
It is important what adjusted value of chopping length means in the reality, when the real value seems to be longer than the adjusted. On a silagewagon the chopping length can be longer by taking away knifes but that is hardly desirable when you want it as short as possible. A chopper has the ability to cut much shorter pieces of the forage but has a several more adjustment possibilities to observe. Often you set the machine for one cutting length and then adjust it again if the result isn´t acceptable. Generally for these different kind of harvest machinery is that it is very important to keep the knifes sharp.
The conclusion after the study is that choppers are most suitable for bunker silos, because of that the silage is properly processed and does only need good cover and packing to achieve high silage quality. Shortcut carriages are more suitable for silaging in a tube or in a towersilo. In a tube the forage is processed further by a packing roll, in a towersilo the crop is processed by a throw fan.

,

Att få de bästa förutsättningarna för en god ensileringsprocess börjar vid väder och val av gröda sedan maskinval. Desto kortare och mer mekaniskt behandlad gröda desto bättre kvalitet på fodret.(Pauly, 1994). I detta examensarbete har fokus varit på att kontrollera detta. Exakthackar arbetar med en roterande hackcylinder där grönmassan klipps av. Den matas fram av inmatningsvalsar som roterar med en viss hastighet så att en förutbestämd längd uppnås. Kortsnittsvagnarna arbetar med ett fast knivmotstånd där hackelselängden bestäms av måttet som är mellan knivarnas eggar, avståndet är detsamma på båda vagnarna.
Ensilageprover har tagits ut och dessa har sedan sorterats efter längd i en mall. Mallen är uppdelad i olika fraktionsintervall. Intervallerna är <20 mm, 20 - 40 mm, 40 – 60 mm, 60 –100 mm och >100 mm. De olika fraktionerna placerades i vågskålar för att sedan kunna vägas enskilt. Detta för att kunna bestämma viktsprocenten för varje fraktion samt torrsubstanshalten. Innan sortering vägdes hela provet.
Resultaten i studien visar att exakthackarna har mycket stor andel grönmassa i det längdintervall som man ställt in maskinen för. Båda hackarna klarar att hålla sin huvudsakliga hackelselängd under 40 mm, JF-hacken hade mest i intervallet 20-40 mm.
De var inställda för 12, respektive 14 mm men kan som kortast ställas in för 5, respektive 4 mm.
Kortsnittsvagnarna har mer långstråigt material än exakthackarna. Det har sin förklaring i att konstruktionen möjliggör en hackelselängd ner till 35 mm teoretiskt. Trots att de har cirka dubbelt så lång nominell längd skär de grödan godtagbart. Till skillnad mot exakthackarna har de grönmassan fördelad bland fraktionerna i större utsträckning. De har däremot störst andel inom intervallet 40-60 mm. De avviker lika mycket från inställt värde som exakthackar, även om hackarna kan bearbeta grönmassan kortare.
Pöttingers kortsnittsvagn får med sig 22 m3 extra per lass jämfört med Sahlströmsekipaget, vilket gör att 30 % färre lass behöver köras hem. Det halverar även kostnaden från sträng till silo.
Det är viktigt att veta vad inställt värde på hackelselängden innebär i praktiken för maskinen, då det verkliga värdet tenderar att bli längre än vad man ställt in för. På en kortsnittsvagn kan materialet fås längre genom att plocka ur knivar men det är knappast önskvärt då man vill ha det så kort som möjligt. Däremot en exakthack har möjlighet att hacka mycket kortare men har fler inställningsmöjligheter att beakta. På båda maskintyperna är det mycket viktigt att hålla knivarna vassa.
Slutsatsen efter studien är att exakthackarna lämpar sig bäst för ensilering i plansilo på grund av att grönmassan är ordentligt bearbetad och kräver endast god packning och täckning för en god ensilering. Kortsnittsvagnarna lämpar sig mer för ensilering i korv eller i tornsilo där grönmassan bearbetas ytterligare av packarvals respektive kastfläkt.

Main title:Hackelselängden beroende av skördemetod
Authors:Ambjörn, Marcus and Lagerstedt, Per
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:2
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ensilering, skördemetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7411
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7411
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:31
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics