Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Magnus, 2005. Mjölksyrabakterier som tillsatser vid ensilering av majs. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The project was initiated by Medipharm which produce microbial inoculants which used
as additives to preserve forage. The main goal was to test three inoculants to produce
maize silege. The following Medipharm produced inoculants were tested, Milab 393,
Lactisil Wolecrop II, Lactisil 300 2. An untreated control was included in the study. The
trial was done at Swedish university of Agriculture and Science in Alnarp, Sweden.
Eurostar was the cultivar of the maize and was grown on 20, 5 hectares. The harvest of
the maize was 9 600 kg DM/hectare. The botanic compound was determined before
ensiling of the maize. Each treatment was done with three replicates. The inoculants were
freeze dried and in powder and was mixed with water prior to ensiling and dosed with
four litres per ton forage. The untreated control was added water only. Additives were
applied field chopper. Maize was ensiled in twelve trial silos. The silos were made of
concrete well rings. Every ring had a diameter of one meter twenty centimetres and rings
were piled up two and two resulting in a total inner height of one meter and twenty
centimetres. Every silo had a storage volume of 1,36m3. The silos were cover with plastic
on the inside of the silo. The silos were manually filled and samples taken from each
filling. The slit between the plastic layers were taped to keep it still until it was loaded
with sand. During storage some silos were damaged by rats resulting in mould and dirt in
the silos. Silos were opened after 116 days and samples taken by a drill were taken out of
every silo. The samples were sent to laboratory for chemical and microbial analysis. High
numbers of yeast was found in all treatments. High numbers of yeast is probably the
result of some air leakage into the silos. The untreated control performed relatively well
for all parameters. Treatment with Lactisil 300 2 was compared with the other treatments
to have the best storage stability. More replicates should be used in further studies.
General guidelines as well chopping, packing and covering together with good hygiene
during harvest and storage are still the major advices in making a successful silage. By
using a well functioned additives you can ensure a good result when ensiling maize.

,

Idén till detta examensarbete ligger Christer Ohlsson bakom som är produktchef på
företaget Medipharm. Medipharm tillverkar mjölksyrapreparat som skall användas som
tillsatsmedel vid ensilering av grovfoder. Försöket gick ut på att testa tre bakterietillsatser
till majs för ensilering. De tre tillsatserna har följande produktnamn Milab 393, Lactisil
Wolecrop II, Lactisil 300 2. Till försöket ingick även en obehandlad kontroll. Majsen
som ensilerades var sorten Eurostar som odlades på 20,5 hektar av Alnarps åkrar. Majsen
på Alnarp avkastade år 2004, 9 600 kg TS/ha. Bestämning av den botaniska
sammansättningen utfördes innan ensileringen. Varje behandling utfördes med tre
upprepningar. Tillsatserna levererades i pulverform som blandades med vanligt vatten.
Doseringen till majsen var fyra liter tillsats till ett ton grönmassa. I den obehandlade
kontrollen tillsattes fyra liter vatten till ett ton grönmassa. Tillsatserna tillsattes i
fälthacken vid skörd. Majsen ensilerades i tolv stycken försöksilos som utgjordes av
brunnsringar. Silorna hade en diameter en meter och tjugo centimeter och en höjd på
sextio centimeter. Två ringar staplades på varandra så att höjden blev en meter och tjugo
centimeter. Lagringsvolymen var 1, 36 m3 för varje silo. Silorna täcktes med plast på
insidan av silon som förslöts i botten så att plasten bildade en säck. Plasten
dimensionerades så att den skulle räcka till att vikas ihop uppe på silon så att den täckte
den inlagda majsgrönmassan. Fyllning och packning av grönmassan i silorna skedde för
hand. Vid inläggningen av majsen togs två prover ur varje silo med grönmassa.
Grönmassan lades i en påse och förslöts samt märktes med silon nummer och behandling.
Proverna frystes ned för senare analys. Skarven mellan de olika plastlagren tejpades för
att plasten skulle ligga still tills plasten belastades med sand som användes som
belastning av silon. Några silor fick även brunnslock som belastning. Det var problem
med råttor som trängde in i några silos under lagringen. Detta ställde till med problem
med mögeltillväxt och nedsmutsning i silon. Efter 116 dagar öppnades silorna och
borrprov togs jämt fördelat i varje silo. Borrproverna från silon delades upp i tre delar, ett
prov för kemiskanalys samt ett prov för mikrobiologiskanalys. Den sista delen som blev
över frystes in som reserv. Proverna med grönmassa och ensilage analyserades på
Laboratoriet vid Kungsängens forskningscentrum i Uppsala. Från analysvärdena från
mikrobiologiska och kemiskanalysen beräknades medelvärden och standardavvikelser för
de olika behandlingarna. Antalet jästsvampar i det färdiga ensilaget var mycket högt i alla
behandlingar. Orsaken till detta är bristfällig täckning samt problem med packning vid
inläggning. Den obehandlade kontrollen visade sig vara mycket konkurrenskraftig när
man jämför resultaten från de mikrobiologiska och kemiska samt lagerstabilitet analysen
för de olika behandlingarna. Behandlingen med Lactisil 300 2 gav den bästa
lagringsstabiliteten. Lactisil Wholecrop II gav små förluster av bland annat av aska och
råprotein som hade tendenser att försvinna vid de övriga behandlingarna. Det behövs
göras fler försök för att få kunna dra säkra slutsatser. Hacka, packa och täcka majsen väl
samt god hygien vid skörd och inläggningen är de viktigaste slutsatserna av försöket.
Använd fungerande tillsatsmedel för att hjälpa till för att ge en säker ensilering.

Main title:Mjölksyrabakterier som tillsatser vid ensilering av majs
Authors:Johansson, Magnus
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:31
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:foder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7390
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed additives
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:25
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page