Home About Browse Search
Svenska


Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia, 2022. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Antalet vilda pollinatörer har minskat globalt och även i Sverige, där ett stort antal arter är rödlistade.
Samtidigt visar studier att städer har blivit en viktig tillflyktsort för vilda pollinatörer då de kan
innehålla en variation av livsmiljöer. Ängen är en betydelsefull biotop för flera vilda pollinatörer
men dess areal har minskat kraftigt i Sverige på grund av jordbrukets rationalisering. Pollinatörer
utgör en nytta för samhället genom att leverera flera ekosystemtjänster. Syftet med uppsatsen är att
bidra med kunskap om urbana ängar och hur dessa kan gynna vilda pollinatörer. Ängen är en mycket
artrik vegetationstyp som har en stor betydelse för vilda pollinatörer. En mångfald av blommande
växter kan leda till en mångfald av pollinatörer.
Svenska städers stora areal av artfattiga gräsmattor kan ha potential att utvecklas till mer
blomrika gräsmarker. Nyetablering av perenna och annuella ängar i städer är därmed två sätt att
skapa viktiga resurser för vilda pollinatörer. Växtkompositionen kan spela en avgörande roll för
vilket ekologiskt värde som ängen kan bidra med. Växjö och Nybro kommun har arbetat med urbana
ängar med syftet att gynna vilda pollinatörer. Deras projekt har varit framgångsrika och bidragit
med positiva ekologiska värden. Kommuner har ett stort ansvar för hur stadens grönytor planeras
och förvaltas, vilket är avgörande för främjandet av vilda pollinatörer. Anläggandet av urbana ängar
innebär dock en del utmaningar, då det kräver en god kunskap inom planering och förvaltning. Den
perenna ängen bör planeras in på de platser som har förutsättningar för det, då den kan bidra med
värden likt den traditionella ängen. Däremot kan den annuella ängen på ett enkelt sätt bidra med
ytterligare ekologiska värden.

,

There is a decline in the number of wild pollinators globally and in Sweden, where many
species are endangered. At the same time, studies indicate that cities have become a refuge
for wild pollinators due to the habitats they provide. Meadows are an important biotope for
several species of wild pollinators, but they have decreased considerably in Sweden, as a result of
the rationalisation of agriculture. Pollinators provide several ecosystem services, which benefit
society. This study aims to contribute knowledge about urban meadows and how they can support
wild pollinators. Meadows are a vegetation type rich in species, of great value for wild pollinators.
A flower diversity correlates positively with pollinator diversity. Swedish cities are to a large
extent covered by species-poor amenity grasslands, with the potential of developing into more
flower-rich grasslands. The establishment of perennial and annual meadows in cities is therefore an
approach to providing important resources for wild pollinators. The vegetation composition of a
meadow has considerable effect on its ecological value. The municipalities of Växjö and Nybro
have been establishing urban meadows to support wild pollinators. Their projects have proven to be
successful and contributed to positive ecological values. In terms of planning and managing urban
green spaces, municipalities play an important role in supporting wild pollinators. Nonetheless,
establishing urban meadows presents a few challenges since it requires knowledge about planning
and management. Perennial meadows should be established on sites with the capacity for it since
they can offer values equivalent to traditional meadows. Nevertheless, the annual meadow can easily
provide further ecological values.

Main title:Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer
Authors:Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urbana ängar, vilda pollinatörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17726
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17726
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2022 07:49
Metadata Last Modified:14 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics