Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johannes, 2013. Miljötänk i skötseln av golfbanor : igår och idag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Miljöutvecklingen på de svenska golfbanorna går ständigt framåt, mycket beroende på strängare direktiv i form av mer miljötillsyn och begränsade möjligheter att använda bekämpningsmedel. Golfbanor är viktigt för det svenska näringslivet, som ger jobb, ökad biologisk mångfald och friskvård bland annat.

För att kunna utveckla och förbättra golfbaneskötsel är det viktigt med utbildning. Detta har förändrats radikalt från 1980-talet till idag. Utbildning inom skötsel av golfbanor började inte komma förrän på mitten av 1980-talet och utvecklades något under 1990-talet. Under 2000-talet har även utbildning börjat ges på universitets- och gymnasienivå.

Golfbanor har länge förknippas med att ha en stämpel av ”miljöbov”, vilket växte sig allt starkare under 1980- och 1990-talet. Fler och mer bekämpningsmedel och gödning användes på den tiden, vilket var en bidragande orsak varför golfbanor kunde förknippas med miljöförstörare. I olika artikelsökningar går att läsa golfbanor hade ”miljöbov-stämpel" över sig men också att golfbanor var med att öka den biologiska mångfalden i form av bland annat att olika djurarter kunde etablera sig. Det har varit intressant att ta reda på vad som gäller idag och hur processen har förändras under årens lopp.

Med hjälp av intervjuer har man kunnat sammanställa en del hur förändringen har pågått från 1980- talet tills idag. Vad som görs idag och vad som kan tänkas göras i framtiden. Hur maskinutvecklingen förändras och om miljöcertifiering på golfbanor är bra eller inte med mera.

Resultatet av studien visar bland annat ett par intressanta saker som borde kunna fortsätta att studeras och utvecklas. Bland annat visar studien att fler godkända kemiska preparat kan vara en lösning för att kunna bekämpa med rätt bekämpning mot rätt sjukdom och på så sätt minska att marken blir resistenta. Ett annat mer förväntat resultat är att fortsatt utbildning krävs och eventuellt fler längre och mer omfattande utbildningar för att kunna fortsätta den, just nu, goda utvecklingen inom golfbaneskötseln i Sverige.

,

Environmental developments on Swedish golf courses is continuously improving, much of this depends upon stricter directives from EU and the government in relation to environmental concerns in reducing the use of Agrochemicals. Golf courses are important for the economy; golf courses give employment, increases biodiversity and improve people's physical wellbeing amongst other things.
In order to improve and develop golf course maintenance, education is of the utmost importance. Education has altered radically from the1980's till present day. Education for the maintenance of golf courses started in the middle of the 1980's and continued to develop through to the 1990's. From the millennium has universities and further education colleges started to teach golf course maintenance.

For long time golf courses have being publicly considered environmental bad guys and this opinion has grown stronger through the 1980's and 90's. Golf courses used increasing amounts of Agrochemicals during this period, this was a contributing factor that the public associated golf courses to be damaging the environment, hence bad guys. While researching articles one read that golf courses could be environmental badguys, or on the other hand could be good guys, because golf courses helped increase biodiversity and different species of animals could establish on the golf courses. It has being very interesting to research how golf course maintenance has developed over the years until presently.

Through the use of interviews one has compiled an understanding how changes has undergone in golf course maintenance from the 1980's until present day. One gets an understanding of present day practices and what shall probably happen in the future of golf course maintenance. The development of golf course machinery has being researched and if environmental certification of golf courses is sufficient or does it need more.

The results of the study highlighted two interesting things which could be continued to be studied and developed. Studies have shown that a broader range of approved pesticides can be a solution to control diseases by using the correct pesticide against a specific disease and thus reducing the risk of pesticide resistance in diseases. The other obvious finding is to continue the development of education by becoming more comprehensive and longer.

Main title:Miljötänk i skötseln av golfbanor
Subtitle:igår och idag
Authors:Andersson, Johannes
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:HGU, GUB, VUB, IPM, GEO, Head greenkeeper, Course Manager, Greenkeeper, fungicider, svampsjukdomar, bekämpningsmedel, NPK, SGF, GK, IPM
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2013 15:08
Metadata Last Modified:16 Sep 2013 15:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics