Home About Browse Search
Svenska


Rentorp, Emilia and Karlsson, Agnes, 2024. Älvstråket- vandra längs vatten från Röda Sten till Göteborgsoperan. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
162MB

Abstract

Under de senaste decennierna har Stena Lines verksamhet nyttjat stora delar av markytan
och kajkanten längs Södra Älvstranden, Göteborg. Nyligen presenterades nyheter om
att verksamheterna ska flytta ut från centrum till utkanten av staden under året 2027. I
uppsatsen undersöks hur ett framtida älvsnära stråk kan sammankoppla Röda Sten och
Göteborgsoperan. Målet med arbetet är att fastställa förutsättningar för ett älvstråk i de
olika områdena längs med sträckan. Genom en bred kunskapsbas från litteraturstudier,
Göteborg stads plan- och visionsdokument och platsanalyser syftar arbetet att kartlägga
älvstråkets möjliga sträckning. För de delområden längs sträckan som står utan
detaljplaner för ett älvsnära stråk, och därmed bryter en länk i ett sammanhängande
älvstråk, föreslås det för hur de kan integreras och sammanlänkas med älvstråket.
Resultatet av uppsatsen visar att förutsättningarna är goda för att utveckla ett stråk längs
Södra Älvstranden i samband med Stena Lines omlokalisering. Dokumentstudierna
visar att i fyra av sju delområden finns det redan, eller planeras det för införande av
ett stråk i kommande eller pågående omvandlingsprojekt. De tre delområden där det
inte finns ett stråk planerat är Majnabbe, Fiskhamnen och Danmarksterminalen. Dessa
utgör idag en svag länk i ett potentiellt sammankopplat stråk. Hur dessa tre delområden
kommer utvecklas och integreras med omgivande delområden avgör möjligheterna
för ett framtida älvstråk längs Södra Älvstranden. I uppsatsen föreslår vi att dessa
områden integreras med sin omgivning på ett sätt där delområdernas säregna kvaliteter,
identiteter, historiska värden bevaras och vattenkontakt, översvämningsskydd och
rekreativa värden förstärks. Detta för att motverka en generisk stadsomvandling längs
Södra Älvstranden, vilket har rapporterats vara ett vanligt resultat i redan omvandlade
hamnområden.

,

In recent decades, Stena Line’s port terminals have occupied a large area in the central
parts of Gothenburg along Södra Älvstranden. In 2027, this area will be freed up when
Stena Line’s operations move out of the city center to the outskirts of the city. This thesis
examines how Röda Sten can be connected to the Gothenburg Opera with a riverside path
that incorporates the previously inaccessible areas. The aim of the thesis is to establish
the conditions for a riverside path in the various areas along the route, including both
opportunities and challenges. By drawing on a broad knowledge base from literature studies,
the City of Gothenburg’s planning and vision documents and by performing site analyses,
this work aims to map the possible route of the river walk. For the sub-areas along the route
that are without plans for a riverside path, and thus break the link in the coherent vision, this
thesis proposes a way to integrate and combine these to the riverside route. The result of the
thesis shows that the conditions are good for developing a route along Södra Älvstranden
in connection with Stena Line’s relocation. The document studies show that in four out of
seven sub-areas there already is, or is planned for, the introduction of a path along the
river in future or ongoing transformation projects. The three sub-areas where a path is not
planned, Majnabbe, Fiskhamnen and Danmarksterminalen, currently constitute a weak link
in a potentially connected riverside path. How these three sub-areas will be developed and
integrated with surrounding sub-areas determines the possibilities for a future river route
along Södra Älvstranden. In this thesis, we propose that these areas are integrated with their
surroundings in a way that preserves the distinctive qualities, identities and historical values
of the areas and enhances water contact, flood protection and recreational values. This is
to counteract a generic urban transformation along Södra Älvstranden, which many other
post-industrial port areas have experienced in recent decades.

Main title:Älvstråket- vandra längs vatten från Röda Sten till Göteborgsoperan
Authors:Rentorp, Emilia and Karlsson, Agnes
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Peterson, Anna and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:älvstråk, stråk, blågrönt stråk, Södra Älvstranden, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20074
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2024 09:00
Metadata Last Modified:27 Jun 2024 01:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics