Home About Browse Search
Svenska


Ploghed, Philippa, 2016. Ett gestaltningsförslag till en tomt på Öland utifrån ståndortens krav. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Mitt val av ämne grundade sig i ett intresse av att gestalta en tomt på Öland utefter de önskemål som en kund hade och utefter den ståndort som tomten innehade.
Platsen för gestaltningen är en tomt i Färjestaden som ligger på Öland. Kunden efterfrågade ett gestaltningsförslag till deras nya hus med önskemål om att platsen ska ha olika funktioner för att passa till vuxna och barn att vistas på.
Mitt arbete är ett gestaltningsförslag som jag har tagit fram och som är anpassat till den tomt som kunden har och också till den ståndort som tomten har.
Genom litteraturstudier har jag fått kunskap och information om ståndorten på Öland men för att få en fördjupad kunskap gjorde jag även en platsanalys. I min platsanalys framkom den viktigaste informationen för val av växter för platsen.
Jag valde att arbeta med metoden; analys, koncept och gestaltning, i mitt gestaltningsarbete vid genomförandet av mitt gestaltningsarbete är; analys, koncept och gestaltning.
Detta skapade det slutgiltiga förslaget till kunden.
Målet var att hitta de växter som är bäst anpassade och mest lämpade för den miljö som är unikt för Öland. Utifrån kundens önskemål och den ståndort som finns på Öland har jag skapat ett gestaltningsförslag som jag anser passar både miljön och kunden.
Mitt gestaltningsförslag ger också en kunskap om vilka växter som är mest lämpade för den tomt som kunden har valt så att förutsättningarna för en vacker och livskraftig trädgård ökar.
Kunden har också genom detta arbete fått en färdig växtlista på växter som ska klara ståndorten och en färdig planteringsplan. Detta skapar förutsättningar för att kunden själv ska kunna anlägg sin trädgård.

Main title:Ett gestaltningsförslag till en tomt på Öland utifrån ståndortens krav
Authors:Ploghed, Philippa
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ölands ståndort, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5463
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5463
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2016 09:07
Metadata Last Modified:17 Jun 2016 09:07

Repository Staff Only: item control page