Home About Browse Search
Svenska


Skillö, Li, 2021. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av
några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att
den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. I England
rekommenderas parkslide att bekämpas med glyfosat för att hindra dess framfart.
Helsingborgs stad planerar att utforma en platsspecifik bekämpningsplan för invasiva
främmande arter i kommunen och ville utreda glyfosats ekologiska påverkan på miljön innan en
eventuell bekämpningsmetod med glyfosat tas in som ett alternativ i en bekämpningsplan. Staden
ville också utreda vilka områden i Helsingborg som anses extra känsliga för glyfosatbekämpning.
I denna studie utreds glyfosats ekologiska påverkan på miljön och en utvärdering kring de
känsligaste miljöerna i Helsingborg redovisas. Även parkslides ekologiska och ekonomiska
påverkan undersöks för att kunna göra en utvärdering inför en platsspecifik bekämpningsplan.
Resultaten tyder på att stora områden inom staden ligger under förbud för glyfosatanvändning
eller är under utredning för att omfattas av förbud på grund av deras närhet till exempelvis vatten,
lekplatser eller allmänna parker. Även andra miljöer runt om i staden uppmärksammades som extra
känsliga vid glyfosatanvändning. En småskalig överblick över hur ett framtida kartlager för
glyfosatkänsliga miljöer kan se ut presenteras.

,

Japanese knotweed (Reynoutria japonica) is an especially difficult invasive species to combat and
it is spreading rapidly throughout Europe. However, it is not covered by any regulation, even though
it is labeled as an invasive forign species by the Swedish Species Information Centre
(Artdatabanken).
The city of Helsingborg is working on a region specific proposal to tackle invasive foreign
species. In England, the use of glyphosate is recommended to stop the spread of parkslide. Therefore,
the City wanted to investigate the ecological impact of glyphosate on the local environment before
including it as an option in the proposal. The City also wanted to look into if there are any areas in
Helsingborg that could be considered particularly sensitive to the use of glyphosate.
In this study, the ecological impact of glyphosate on the environment was analyzed and the most
sensitive areas in Helsingborg are listed. Furthermore, the ecological and economical impact of
japanese knotweed was investigated in order to perform an evaluation before the region specific
proposal to tackle the spread of japanese knotweed.
The results indicate that large parts of the city prohibit the use of glyphosate or are currently
under evaluation to prohibit its use. These prohibitions arise from the different areas closeness to
for example water, nature reserves, playgrounds or public parks. Other environments around the city
were also highlighted as particularly sensitive to the use of glyphosate. A small scale overview of
how a future map of all these sensitive areas could look is also presented.

Main title:Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod
Subtitle:mot parkslide i Helsingborg
Authors:Skillö, Li
Supervisor:Palmér, Cecilia
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkslide, glyfosat, reynoutria japonica, fallopia japonica,, polygonum cuspidatum, japanese knotweed, invasive plant management, glyphosate, glyphosate ecological effects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16594
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16594
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2021 06:28
Metadata Last Modified:22 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics